Nyheder

EOF: Giv os ambitiøst mål om 10 % avancerede biobrændstoffer!

23 april 2018

EOF’s medlemmer leverer 99 procent af energien til transporten og spiller derfor en afgørende rolle for dens omstilling.  

Der skal mange forskellige løsninger og teknologier i spil for at sikre den grønne omstilling. Det gælder for eksempel bæredygtige biobrændstoffer, el, biogas og brint, der i dag alle er at finde på tankstationer rundt omkring i landet. Biobrændstoffer udgør dog fortsat 90 procent af al vedvarende energi (VE) i transporten, mens de resterende ti procent primært er VE-el på jernbanen. 

Med andre ord leverer biobrændstoffer VE-grundlasten i transporten og vil gøre det i mange år fremover, da der kun sker en langsom indtrængen af andre alternative drivmidler i transporten, jf. blandt andet Energistyrelsens Basisfremskrivning 2018.

Læs mere

Gasgrill tre gange grønnere end kul

20 april 2018

En rapport udarbejdet af det engelske magasin Elsevier's Environmental Impact Assessment Review dokumenterer, at trækul udleder cirka tre gange så meget CO2 til atmosfæren som LPG-gas ved grilning.

Det skyldes især to ting:
En gasgrill er mere effektiv, fordi den kan reguleres efter behov - hvorimod kul tit brænder længe efter grilning.

En gasgrill kræver ikke optændingsblokke eller tændvæske.

Mindre CO2-fodaftryk med gasgrill
Hvor kullene i en kulgrill ofte brænder et stykke tid både før og efter brug, kan man i gasgrillen nøjes med at tænde op, lige før maden skal på. Og efter grilning er det let at slukke for hanen.

Dertil kommer, at du hverken skal bruge optændingsblokke eller tændvæske for at starte din gasgrill.

Læs mere

EOF har ansat ny juridisk konsulent

20 april 2018

Anne-Dorte Dunk er jurist og har de sidste 10 år arbejdet i Helsingør kommune, hvor hun har rådgivet kommunens ledere om personalejuridiske spørgsmål fx i forbindelse med sygemeldte medarbejdere og andre vanskelige personalesager. Forud herfor har Anne-Dorte arbejdet i en a-kasse med blandt andet rådgivning af medlemmer omkring reglerne for dagpenge og efterløn.

Vi er meget glade for at kunne byde Anne-Dorte velkommen i EOF, hvor hun som en del af teamet er klar til at bistå medlemmerne med de forskellige arbejds- og ansættelsesretlige udfordringer og sager, der løbende dukker op.

Anne-Dorte kan kontaktes på: 

add@eof.dk 
T: +45 3345 6523
M: +45 6170 3913


Læs mere

Det sker der før du tanker

16 april 2018

Det meste af den olie, der bruges i Danmark, kommer fra Nordsøen. Den råolie, som findes under havet, kan ikke umiddelbart bruges, som den er. 

For at få brugbare produkter ud af råolien, kræver det en raffineringsproces. I Danmark har vi to raffinaderier – Shells raffinaderi i Fredericia og Statoils i Kalundborg.

Olien sejles fra olieplatformene til raffinaderierne eller transporteres direkte via rørledninger.

På raffinaderierne omdannes råolien til de færdige produkter, som vi bruger hver dag såsom benzin, diesel, fyringsolie og smøreolie.

Råolie har forskellig sammensætning alt efter, hvor det kommer fra. Det skyldes, at råolie er en kompleks blanding af kemiske forbindelser (kulbrinter), hvis struktur bestemmer de særlige karakteristika for hver type råolie. Raffinaderierne er typisk tilpasset de typer af råolie, der er tilgængelige i nærområdet.
Raffinering
Hvert produkt har deres eget kogepunkt. Under raffineringen opvarmes råolien, så de forskellige produkter kan adskilles fra hinanden. Råolien bliver først opvarmet til mellem 370 og 430 °C og derefter indført i et såkaldt destillationstårn. Det er et højt og cylindrisk tårn. Kulbrinterne vil derfor fordele sig i tårnet efter kogepunkt.

Helt lette produkter som gas flyder op til toppen af tårnet, mens de tungeste typer af olier forbliver nær bunden. De lettere produkter er benzin og flybrændstof, mens de tungere er diesel og smøreolie.

De allertungeste produkter er fuelolie og bitumen, der bruges i henholdsvis skibsmotorer og til asfalt. Når produkterne først er adskilt fra hinanden, kan de gennemgå yderligere behandlinger.

Læs mere

Hvad er LPG og hvor bruges den?

12 april 2018Liquified Petroleum Gas forkortes LPG. Gassen kendes dog også under mange andre navne som F-gas, tankgas, flaskegas, propane, LP Gas, autogas, gas. Det kan være lidt forvirrende og skyldes nok, at LPG har så mange forskellige anvendelsesområder.

Den mobile flydende gas opbevares i flasker eller tanke, og anvendes udover til madlavning blandt andet til opvarmning, tagdækning, asfaltarbejde og industrielle processer.

Især i yderområder uden adgang til fjernvarme og naturgas kan gas spille en rolle som energikilde for borgere, industrier og institutioner.


Læs mere

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter