Nyheder

Energikommission med lidt for langt lys på

28 april 2017

Hvordan sikrer vi bedst den grønne omstilling af transporten? Det spørgsmål blev endnu engang aktualiseret i april med den politiske aftale om at udskyde elbilafgifterne til 2019 og offentliggørelsen af Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik.

I sine anbefalinger lægger Energikommissionen op til en mere international, markedsbaseret og teknologineutral dansk energipolitik. Desværre er den selv inkonsistent i anvendelsen af disse principper. Mens Energikommissionen kommer godt rundt om el-, gas- og fjernvarmesektoren, er løsningen i transportsektoren reduceret til elbiler. Det skyldes, at elbiler ses som en systemunderstøttende foranstaltning, der skal sikre fleksibilitet i el-nettet i forhold til den fluktuerende vind- og solenergi. 

Energikommissionen skriver ganske vist i rapporten, at teknologiudviklingen forventes at billiggøre elbiler så meget de kommende år, at en ”stor tidlig indsats ikke vil være omkostningseffektiv”. Men denne pointe afspejler hverken resten af rapporten eller debatten i forbindelse med offentliggørelsen.
Læs mere

Energikommission med lidt for langt lys på

28 april 2017

Hvordan sikrer vi bedst den grønne omstilling af transporten? Det spørgsmål blev endnu engang aktualiseret i april med den politiske aftale om at udskyde elbilafgifterne til 2019 og offentliggørelsen af Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik.

I sine anbefalinger lægger Energikommissionen op til en mere international, markedsbaseret og teknologineutral dansk energipolitik. Desværre er den selv inkonsistent i anvendelsen af disse principper. Mens Energikommissionen kommer godt rundt om el-, gas- og fjernvarmesektoren, er løsningen i transportsektoren reduceret til elbiler. Det skyldes, at elbiler ses som en systemunderstøttende foranstaltning, der skal sikre fleksibilitet i el-nettet i forhold til den fluktuerende vind- og solenergi. 

Energikommissionen skriver ganske vist i rapporten, at teknologiudviklingen forventes at billiggøre elbiler så meget de kommende år, at en ”stor tidlig indsats ikke vil være omkostningseffektiv”. Men denne pointe afspejler hverken resten af rapporten eller debatten i forbindelse med offentliggørelsen.
Læs mere

Olielagre tager stort dyk

27 april 2017

De amerikanske råolielagre faldt med 3,6 mio. tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.

Det var noget mere, end det økonomerne havde ventet, da de ifølge Bloomberg News havde regnet med et fald på 1,75 mio. tønder.

For lagrene af benzin var der modsat tale om en stigning på 3,4 mio. tønder. 

Her var der ventet et plus på 0,5 mio. tønder.

Læs mere

Tænk på miljøet ved forårsvask af bilen

26 april 2017

Foråret er den tid, hvor mange bilister giver deres bil den helt store og grundige vasketur. Men selvom det måske er rart at stå med det i ro og mag hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, så er hjemmevask af bilen ikke godt for naturen.

Der bruges således let op mod 100 liter rent drikkevand fra vandhanen plus rigeligt med vaskemidler til en bilvask i indkørslen.

Dette vand løber direkte i naturen, og med de mange bilejere, som stadig vasker bil på den måde, svines naturen og grundvandet årligt til med to tons vaskemidler, fem tons olie og 1,5 tons tungmetaller.

Læs mere

Energikommissionen mangler svar på transporten

24 april 2017

Energikommissionen har færdiggjort sit arbejde, og i dag overdrog formand Niels B. Christiansen kommissionens rapport til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Energikommissionens anbefalinger kan ses her

Energi- og olieforum finder det positivt, at Energikommissionen i sine anbefalinger lægger op til et mere internationalt, markedsbaseret og teknologineutralt fokus i dansk energipolitik. 

Anbefalingerne er dog karakteriseret ved en udbredt systemtilgang, hvor løsningsforslagene som hovedformål skal understøtte el-, gas- og fjernvarmesystemet. Transporten behandles derfor kun delvist, og primært fordi elbiler ses som en systemunderstøttende foranstaltning, der skal sikre fleksibilitet i el-nettet i forhold til den fluktuerende vind- og solenergi.

Læs mere

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for næsten 8 mia. kr. i butikkerne

45%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter