Nyheder

Flere vasker nu bilen i vaskehallen

21 september 2017
Antallet af bilvaske i vaskehaller fortsatte i 2016 den stigende tendens fra 2015. Det betyder samtidig, at mængden af spildevand fra manuel vask, der ender urenset i naturen, faldt i 2016. Det viser EOF's Energistatistik 2017

Det gennemsnitlige vandforbrug i vaskehaller er meget lavere end ved manuelle vaske. De mest effektive vaskehaller bruger mindre end 35 liter rent vand per vask, hvor der ved manuel vask let bruges 100 liter vand.

Her ses antallet af bilvaske i vaskehaller fra 2004 til 2016. Her ses det, at der de sidste to år igen har været en stigning i antallet af bilvaske i vaskehal:

Antal bilvaske i vaskehaller, millioner vaske:


Det ser derfor også bedre ud med udledningen af metaller, olie og vaskemidler, som er faldende:

Manuel bilvask, udledning af miljøfremmede stoffer, ton:


  


Alt vaskevand fra vaskehaller ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg, hvorimod op til to tredjedele af spildevandet fra en manuel vask ender urenset i naturen. Det betyder, at mere end to ton vaskemidler, fem ton olie og halvanden ton metaller om året ender direkte i naturen.
Læs mere

Tjek af din gasflaske

12 september 2017

LPG eller flaskegas, som mange kender det som, har mange anvendelsesområder.

Professionelle kokke foretrækker ofte gas frem for el til madlavning på grund af den hurtige reaktion og præcise regulering af temperaturen.

Mange restauranter og gæster har stor glæde af udendørs servering. Med terrassevarmere, varmeovne og gaspejse kan serveringsområdet udvides, og udesæsonen forlænges.

Det samme gælder for de mange danskere, der bruger gassen til grillen og på camping. Her bruger mange den lidt lettere kompositflaske (fremfor en stålflaske som på billedet ovenover)

Læs mere

Antallet af tankstationer steg for første gang i 10 år

11 september 2017Siden 1967 er antallet af tankstationer i Danmark faldet fra mere end 8.000 til lige over 2.000 i 2016. 

Efter at have ligget stabilt omkring 2.000 stationer i de seneste år har der i 2016 været en mindre stigning i antallet, så der ved årets udgang er registreret 2.028 stationer.
 

Udvikling i antallet af tankstationer fra 1967-2016:


I nyere tid har der været to markante fald i antallet af stationer. Det første var i slutningen af 1980’erne, hvor de store motorveje kom til. Her blev der etableret store centrale tankstationer, og de mindre lukkede.

Læs mere

Flydende el på tanken

08 september 2017Den danske regering har en målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050. For at nå det mål er det nødvendigt, at alle sektorer leverer energibesparelser og omlægger til vedvarende energi. Det gælder også transporten, hvor flydende biobrændstoffer i dag står for 90 procent af al vedvarende energi, mens el leverer de sidste ti procent, hvoraf langt størstedelen kommer fra jernbanen.

Over tid vil elektrificering af transporten spille en stadig større rolle, men det er ikke sikkert, at batterier bliver den væsentligste lagringsteknologi i fremtiden. Batterierne bliver uden tvivl bedre og billigere, men de har stadig nogle fysiske udfordringer, som kan blive svære at overkomme - særligt når det gælder vægt og energitæthed.
Læs mere

Nye satser for DA-Barsel

07 september 2017

Satserne i DA-Barsel ændres. Bidraget stiger pr. 1. oktober 2017 til 875 kr. pr. fuldtidsansat og hæves pr. 1. juli 2018 til 925 kr. 


Ændringen skyldes, at loftet for betaling under forældreorlov er blevet ophævet, dette skete i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2017. Derudover ses der en general stigning i antallet af refusionssager (fødsler). 

Bidraget beregnes ud fra, hvor mange timer medarbejderen er ansat og aflønnet.

Bidragssatser gældende fra 1. oktober 2017:

Månedslønnede
(arbejdstimer pr. måned)
                      Bidrag til DA-Barsel
                      kr. pr. måned
Mindst 117                       50,00
Under 117, men mindst 78                       33,00
Under 78, men mindst 39                       17,00
Under 39                         0,00
   
14-dags lønnede
(arbejdstimer pr. 14. dag)
 
                      Bidrag
                      kr. pr. 14.dag
Mindst 54                       26,00
Under 54, men mindst 36                       18,00
Under 36, men mindst 18                         9,00
Under 18                         0,00
   
Ugelønnede
(arbejdstimer pr. uge)
 
                      Bidrag
                      kr. pr. uge
Mindst 27                       13,00
Under 27, men mindst 18                         9,00
Under 18, men mindst 9                         4,00
Under 9                         0,00
   
Løsarbejdere m.fl.
Pr. time
 
                      Bidrag
                      kr. pr. time
                        0,35

Læs mere

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter