Nyheder

Gode råd om sikker opbevaring af gasflasker

21 november 2017

Er du i tvivl om, hvordan du skal opbevare dine gasflasker helt korrekt, kan du se her, hvad lovgivningen er på området:

Hvilke størrelser - og hvor mange?
Den største flaske, der må opbevares indendørs i boligen, er en 11 kg flaske. Større flasker skal opbevares udendørs.

Til hvert gasforbrugende apparat må der være 1 flaske i brug, samt 1 flaske i reserve i boligen - dog højst 3 flasker i alt pr. bolig:

  1. Ved 1 gasforbrugende apparat i boligen må der være 1 flaske tilsluttet apparatet samt 1 reserveflaske.
  2. Ved 2 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet samt 1 fælles reserveflaske.
  3. Ved 3 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet. I denne situation må der ikke være en reserveflaske i boligen. 
NB - man skelner ikke til flaskernes størrelser i ovenstående - dvs én flaske (uanset kg) tæller som én flaske
Læs mere

Sådan fastsættes diesel- og benzinprisen

20 november 2017Prisen på benzin og diesel bestemmes af flere faktorer. Produktpris, kursen på dollar, bruttoavance samt skatter og afgifter. 

Produktprisen varierer over tiden i takt med udbud og efterspørgsel på det internationale marked. Internationalt handles benzin og diesel i amerikanske dollar. 

Ændringer i dollarkursen påvirker direkte prisen. Bruttoavancen er det beløb olieselskabet lægger oveni prisen til at dække blandt andet distribution og markedsføring.

Dieselpris og benzinpris:


Kilde: Energi- og olieforum

Læs mere

WEO: Grøn omstilling af transporten kræver stor satsning på biobrændstoffer

15 november 2017Tirsdag udkom Det Internationale Energiagentur med sin årlige World Energy Outlook (WEU). Her kortlægges verdens energiforbrug og prognoser for udviklingen frem mod 2040.
 

WEO 2017 understøtter de mange forudsigelser om, at især elektrificering vil være en vigtig driver for verdens energisystemer i årene fremover, samt at vind- og ikke mindst solenergi vil levere stadig mere vedvarende energi til energisystemet. Samtidig viser prognoserne dog, at CO2-reduktionerne i transporten vil gå langsommere end håbet. Elbiler i persontransporten vil ganske vist opleve en betydelig vækst de næste årtier, men forventes alligevel kun at stå for omkring 20 procent af verdens bilflåde i 2040. Samtidig vil vi se en betydelig vækst i tung transport og flyrejser, hvor elektrificering ikke står ligefor.

WEO understreger derfor vigtigheden af, at det internationale samfund ser på løsninger af transportens CO2-udfordringer ud over elektrificering. I den forbindelse spiller biobrændstoffer en betydelig rolle. I det som betegnes ”New Policies”-scenariet, som indeholder nødvendige initiativer for at nå Parisaftalen, forudsættes en stigning i verdens biobrændstofforbrug på over 140 procent frem mod 2040. Og på trods af en vækst i elbiler forudsætter IEA, at biobrændstoffer skal levere over 80 procent af den vedvarende energi i transporten. Dette vil medføre en voldsomt stigende efterspørgsel over hele verden.

Læs mere

WEO: Grøn omstilling af transporten kræver stor satsning på biobrændstoffer

15 november 2017Tirsdag udkom Det Internationale Energiagentur med sin årlige World Energy Outlook (WEU). Her kortlægges verdens energiforbrug og prognoser for udviklingen frem mod 2040.
 

WEO 2017 understøtter de mange forudsigelser om, at især elektrificering vil være en vigtig driver for verdens energisystemer i årene fremover, samt at vind- og ikke mindst solenergi vil levere stadig mere vedvarende energi til energisystemet. Samtidig viser prognoserne dog, at CO2-reduktionerne i transporten vil gå langsommere end håbet. Elbiler i persontransporten vil ganske vist opleve en betydelig vækst de næste årtier, men forventes alligevel kun at stå for omkring 20 procent af verdens bilflåde i 2040. Samtidig vil vi se en betydelig vækst i tung transport og flyrejser, hvor elektrificering ikke står ligefor.

WEO understreger derfor vigtigheden af, at det internationale samfund ser på løsninger af transportens CO2-udfordringer ud over elektrificering. I den forbindelse spiller biobrændstoffer en betydelig rolle. I det som betegnes ”New Policies”-scenariet, som indeholder nødvendige initiativer for at nå Parisaftalen, forudsættes en stigning i verdens biobrændstofforbrug på over 140 procent frem mod 2040. Og på trods af en vækst i elbiler forudsætter IEA, at biobrændstoffer skal levere over 80 procent af den vedvarende energi i transporten. Dette vil medføre en voldsomt stigende efterspørgsel over hele verden.

Læs mere

Vækstpakke kan sætte skub i dansk produktion af avancerede biobrændstoffer

13 november 2017Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i weekenden (d. 11.-12. november) en aftale om erhvervs- og vækstinitiativer – den såkaldte ”Vækstpakke”.

Aftalen indeholder en række lettelser for erhvervslivet og borgerne. Det EOF dog især hæfter sig ved er, at der med aftalen afsættes en pulje til ”fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer”. Konkret afsættes der 20 mio. kr. om året i 7 år til fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer. Den nærmere udmøntning forventes på plads i første halvdel af 2018.

Bæredygtige biobrændstoffer er helt afgørende for at vi når målsætningerne for CO2-reduktioner i 2030. Det har adskillige rapporter peget på. Samtidig lægger EU-kommissionen op til mere ambitiøse iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer. Derfor vil det give rigtig god mening, at Danmark som moderne landbrugsland går foran med produktion af biobrændstoffer baseret på restprodukter fra bl.a. landbruget.

Der har i en del år har været planer om opførsel af et stort halmbaseret bioethanolanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget vil i samspil med biogas og fjernvarme kunne producere bioethanol svarende 0,9 procent af den samlede energi til transporten i Danmark. Det er mere end elbiler leverer. Samtidig vil etableringen af anlægget kunne give op mod 1.000 arbejdspladser. 

Maabjerg er hidtil strandet på finansieringen. Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. Det er helt afgørende for at private investorer finder projektet interessant. Med vækstplanen har forligspartierne lagt et fornuftigt fundament, som forhåbentlig kan sættes gang i en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer.


Der har i en del år har været planer om opførsel af et stort halmbaseret bioethanolanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget vil i samspil med biogas og fjernvarme kunne producere bioethanol svarende 0,9 procent af den samlede energi til transporten i Danmark. Det er mere end elbiler leverer. Samtidig vil etableringen af anlægget kunne give op mod 1.000 arbejdspladser. 

Maabjerg er hidtil strandet på finansieringen. Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. Det er helt afgørende for at private investorer finder projektet interessant. Med vækstplanen har forligspartierne lagt et fornuftigt fundament, som forhåbentlig kan sættes gang i en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer.


Læs mere

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter