Det mener EOF

Her kan du læse EOFs kommentarer til aktuelle problemstillinger i den offenlige debat.

.

Nye bilafgifter er et skridt i den rigtige retning

29 september 2017Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i sidste uge en længe ventet aftale om ændring af bilafgifterne.

Automatreaktioner var fra mange sider at rejse kritik af, at elbiler ikke omtales særskilt i aftalen, samt at aftalen vil medføre flere biler og derfor ikke gør transporten grønnere. Grøn omstilling handler dog om meget mere end elbiler, og der er heller ingen tvivl om, at aftalen vil medføre en mere grøn og sikker bilflåde. 
  

Ligesom mange andre har EOF argumenteret for, at vi skal arbejde hen i mod et teknisk baseret afgiftssystem, hvor afgifterne baserer sig på bilernes teknik – herunder sikkerhed, miljø- og klimapåvirkning i et vugge-til-grav perspektiv – og ikke på bilens pris. En så omfattende omlægning har under skiftende regeringer dog vist sig vanskelig at gennemføre i praksis. Derfor glæder vi os over, at den nye aftale trods alt indeholder flere skridt i den rigtige retning.

Læs mere

Flydende el på tanken

07 september 2017Den danske regering har en målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050. For at nå det mål er det nødvendigt, at alle sektorer leverer energibesparelser og omlægger til vedvarende energi. Det gælder også transporten, hvor flydende biobrændstoffer i dag står for 90 procent af al vedvarende energi, mens el leverer de sidste ti procent, hvoraf langt størstedelen kommer fra jernbanen.

Over tid vil elektrificering af transporten spille en stadig større rolle, men det er ikke sikkert, at batterier bliver den væsentligste lagringsteknologi i fremtiden. Batterierne bliver uden tvivl bedre og billigere, men de har stadig nogle fysiske udfordringer, som kan blive svære at overkomme - særligt når det gælder vægt og energitæthed.
Læs mere

Agurker og elbiler

31 august 2017

Sommeren er ”agurketid”. Det betyder, at nogle historier får væsentlig mere spalteplads end normalt. For eksempel kunne man hen over sommeren i flere nyhedsmedier læse overskrifter som ”Volvo vil have elmotor i alle biler fra 2019” og ”Shell-direktørens næste bil vil være en elbil”. Ser man nærmere på indholdet, bliver det dog klart, at vi er langt fra den elbilrevolution, som overskrifterne kunne indikere: Shell-direktørens nye bil er en hybridbil, der – ligesom Volvos kommende hybridmotorer – fortsat vil skulle bruge benzin eller diesel i kombination med el. 

De to historier peger altså snarere i retning af en igangværende evolution end en revolution. Men det er også en rigtig god nyhed.

Læs mere

Konstruktiv elbildebat, ja tak!

27 juni 2017

I uge 24 deltog EOF for femte gang i det årlige folkemøde på Bornholm. Vi deltog selv i fire gode og konstruktive debatter om brintbiler, raffinaderiernes rolle, forventningerne til en kommende energiaftale og grøn omstilling af den tunge transport. Skal man udlede tre konklusioner af debatterne, må det være, at der er brug for mange forskellige løsninger, at der er brug for internationale løsninger, og at der er brug for samarbejde og konstruktiv dialog, hvis vi skal sikre en grøn omstilling af transporten.

Ingen af de tre pointer er for så vidt overraskende. Alligevel er de ofte fraværende – særligt når det gælder debat om elbiler. Som eksempel kan nævnes et par andre arrangementer på Folkemødet, hvor kun udvalgte og ”rettroende” var inviteret på scenen for i fællesskab at tale om elbiler som løsningen på den grønne omstilling.

I sådanne debatter er der visse uskrevne regler: Man skal helst undlade pointer om, at elbiler måske ikke er hele løsningen. Man skal heller ikke tale om elbilers udfordringer med rækkevidde og pris, som er den primære hindring for, at elbilerne i dag er konkurrencedygtige. Og man skal slet ikke nævne et vugge-til-grav perspektiv og CO2-udledning ved produktion af el og batterier, som en svensk rapport netop har stillet skarpt på. Til gengæld er der frit slag, når det gælder kritik af afgiftsstrukturer – så længe det gavner elbilsagen.

Læs mere

IEA og Energifonden: Biobrændstoffer er nødvendige – men hvor er den politiske opbakning?

31 maj 2017I maj kom oppositionen med sit første fælles udspil – en klimaplan for en potentiel ny regering. Transportområdet var desværre reduceret til alene at omhandle el: ”I et nyt flertal vil vi gennemføre en mere langsigtet strategi for udrulning af elbiler i Danmark. Ligeledes er der brug for, at en stor del af vores busser bliver el-busser”.

I udgangspunktet er det naturligvis positivt med en langsigtet strategi for den grønne omstilling af transporten. Det er dog problematisk, at politikerne allerede nu udpeger en vinder-teknologi. Elbiler- og busser bliver en vigtig del af fremtidens transportsystem. Men samtidig med, at elbilteknologien bliver bedre og mere konkurrencedygtig på pris og komfort, er det nødvendigt, at også de øvrige energiteknologier videreudvikles. For en ting er sikkert: Vi når ikke i mål med én teknologi alene.
Læs mere