Det mener EOF

PDF | 

Her kan du læse EOFs kommentarer til aktuelle problemstillinger i den offenlige debat.

.

Energikommission med lidt for langt lys på

28 april 2017

Hvordan sikrer vi bedst den grønne omstilling af transporten? Det spørgsmål blev endnu engang aktualiseret i april med den politiske aftale om at udskyde elbilafgifterne til 2019 og offentliggørelsen af Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik.

I sine anbefalinger lægger Energikommissionen op til en mere international, markedsbaseret og teknologineutral dansk energipolitik. Desværre er den selv inkonsistent i anvendelsen af disse principper. Mens Energikommissionen kommer godt rundt om el-, gas- og fjernvarmesektoren, er løsningen i transportsektoren reduceret til elbiler. Det skyldes, at elbiler ses som en systemunderstøttende foranstaltning, der skal sikre fleksibilitet i el-nettet i forhold til den fluktuerende vind- og solenergi. 

Energikommissionen skriver ganske vist i rapporten, at teknologiudviklingen forventes at billiggøre elbiler så meget de kommende år, at en ”stor tidlig indsats ikke vil være omkostningseffektiv”. Men denne pointe afspejler hverken resten af rapporten eller debatten i forbindelse med offentliggørelsen.
Læs mere

Energikommissionen mangler svar på transporten

24 april 2017

Energikommissionen har færdiggjort sit arbejde, og i dag overdrog formand Niels B. Christiansen kommissionens rapport til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Energikommissionens anbefalinger kan ses her

Energi- og olieforum finder det positivt, at Energikommissionen i sine anbefalinger lægger op til et mere internationalt, markedsbaseret og teknologineutralt fokus i dansk energipolitik. 

Anbefalingerne er dog karakteriseret ved en udbredt systemtilgang, hvor løsningsforslagene som hovedformål skal understøtte el-, gas- og fjernvarmesystemet. Transporten behandles derfor kun delvist, og primært fordi elbiler ses som en systemunderstøttende foranstaltning, der skal sikre fleksibilitet i el-nettet i forhold til den fluktuerende vind- og solenergi.

Læs mere

Hvorfor er den grønne omstilling af vejtransporten så vanskelig?

18 april 2017Hvorfor kan vi ikke bare erstatte den fossile energi i transporten med vedvarende energikilder? Vi har jo masser af vindmøllestrøm, og elbilerne kører allerede på vejene. Samtidig er biogas en mulig erstatning for diesel i den tunge transport.

Når den grønne omstilling af transporten ikke sker af sig selv og hurtigere, end den gør, skyldes det for det første, at de nye teknologier endnu ikke lever op til de krav, som brugerne stiller ift. pris og komfort. For det andet skyldes det, at de tekniske løsninger og infrastrukturen, som skal understøtte de nye teknologier, mangler den fleksibilitet og effektivitet, som det nuværende system leverer. Hvis den grønne omstilling skal lykkes, kræver det løsninger, som er mindst på niveau, med dem vi har i dag.
Læs mere

På vej mod en grønnere fremtid for transportbranchen

06 april 2017
Transport- og logistikbranchen bliver ofte beskyldt for at være den helt store klimaskurk, men set fra vores side er virkeligheden langt mere nuanceret.

Der bliver allerede gjort meget i virksomhederne for at skubbe branchen og den grønne omstilling i en rigtig retning, og den indsats vil fortsætte.

Brændstofleverandørerne og lastbilproducenterne forfiner løbende deres produkter så lastbilerne kan køre længere på literen, samtidig med at transportvirksomhederne konstant arbejder på at reducere brændstofforbruget til gavn for både klimaet og økonomien i den enkelte virksomhed.

Derudover har oliebranchens iblanding af biodiesel siden 2011 årligt medført årlige besparelser på næsten 300.000 ton CO2, alene når det gælder lastbiltransport.
Læs mere

Positivt nyt for dansk produktion af 2G bioethanol

04 april 2017Det London-baserede investeringsfirma Pioneer Point Partners har tirsdag meddelt, at man er parat til at investere op til 1,2 milliarder kroner i en 2. generations bioethanolfabrik i Maabjerg. Det puster nyt liv i projektet, hvilket glæder oliebranchen: 

- Det er yderst positivt, at der er pustet nyt liv i projektet. Den ene rapport efter den anden viser, at bæredygtige biobrændstoffer er en afgørende forudsætning for, at vi lykkes med den grønne omstilling af transporten, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Energi- og olieforum.

Den eneste måde vi kan gøre den nuværende bilpark grønnere på, er ved at gøre brændstoffet grønnere. Det kræver, at der kommer gang i et større marked for 2 generations biobrændstoffer. Her er dansk produktion af bioethanol baseret på halm et meget vigtigt skridt på vejen, slutter Jacob Stahl Otte.
Læs mere