Det mener EOF

Her kan du læse EOFs kommentarer til aktuelle problemstillinger i den offenlige debat.

.

Tankstationen vil også være centrum for energi til transporten i 2050

23 marts 2018

Tankstationerne er omdrejningspunkt for energi til transporten. Deres rolle er at levere produkter og services, som efterspørges af mennesker i bevægelse. Stationerne er spredt i et vidt forgrenet net over hele landet, der gør, at der aldrig er langt til den nærmeste station. Og for den enkelte kunde er det ikke udelukkende et spørgsmål om hurtigt og enkelt at få energi til bilen, men også den jævnlige pleje og vask af den, en god kop kaffe eller en sandwich til turen.  

Fremover vil energien i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, og fossil benzin og diesel vil langsomt blive erstattet af alternative energiformer. Vores medlemmer har i mange år afprøvet forskellige energiformer på tankstationerne. Det betyder, at de allerede i dag udbyder en række alternative drivmidler som el, biogas, methanol, brint og biobrændstoffer. Samtidig er branchen helt bevidst om de styrker, som netop vores produkter og services har. Det handler blandt andet om fleksibilitet, forsyningssikkerhed og fokus på kundernes skiftende behov. Disse værdier vil også være efterspurgt i 2030 og i 2050.

Læs mere

Er flydende gas en game changer?

28 februar 2018Mens prognoserne viser, at elbiler bliver en del af den grønne omstilling af persontransporten fra 2025 og frem, tyder intet på, at den helt tunge transport bliver elektrificeret. Derfor peges der ofte på biogas som en løsning her. Det kniber dog med mere dybdegående analyser af, hvordan gassen rent faktisk skal bidrage og i hvilken form. 

I dag anvendes biogas stort set kun til kommunalt udbudte bybusser og skraldebiler, som kræver begrænset rækkevidde og trækkraft. I fremtidige udbud af disse opgaver vil konkurrencen til biogas dog i højere grad komme fra el (og måske brint) end fra diesel. Skal gas for alvor bidrage til den grønne omstilling af transporten, skal fokus derfor flyttes væk fra de kommunale udbud og over på den egentlige udfordring – den tunge transport på tværs af landsdele og landegrænser. Her skal gassen kunne levere på de samme parametre som diesel og flydende biobrændstoffer gør i dag. Det gælder ikke mindst i forhold til tilgængelighed, rækkevidde og pris. Hvor kommunalt udbudte flåder er underlagt begrænsede konkurrencevilkår, er godstransport i sagens natur fuldt konkurrenceudsat, og selv mindre prisforskelle har stor betydning for vognmanden, ligesom rækkevidde er afgørende for konkurrenceevnen.

Læs mere

Parisaftalen kræver flydende biobrændstoffer

07 februar 2018Med Parisaftalen har næsten alle verdens lande forpligtet sig til at sikre, at den globale temperaturstigning holdes under to grader. I transportsektoren medfører det, at de fossile brændsler skal udskiftes med vedvarende energikilder frem mod 2050.

Elbiler forventes at blive konkurrencedygtige med benzin- og dieselbiler fra 2025, og sammen med generelle effektiviseringer betyder det ifølge Det Internationale Energi Agentur (IEA), at den globale olieefterspørgsel til persontransporten falder fra midten af 2020’erne og frem – på trods af stadig flere biler.

Det store fokus på persontransporten betyder dog, at vi ofte overser ”elefanten i rummet” – den tunge transport og fly. Her forventer IEA modsat, at olieefterspørgslen vil stige betydeligt frem mod 2040 og dermed mere end opveje faldet i persontransporten.

Læs mere

Klimarådet glemmer, at Danmark ikke er en lille grøn ø

02 februar 2018Regeringen har som målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050. På transportområdet skal dette, ifølge Klimarådets anbefalinger til omstillingen frem mod 2030, sikres med elbiler og gas i den tunge transport. Biobrændstoffer, som ellers i dag leverer 90 procent af den vedvarende energi i transporten, er derimod ikke en del af Klimarådets ligning. Det skyldes, at Klimarådet alene har valgt at se på de teknologier, som Rådet selv vurderer vil blive en del af løsningen i 2050 – og kun i Danmark.

Det er muligt, at det kan lykkes at elektrificere størstedelen af persontransporten i Danmark frem mod 2050 – vi er trods alt et af verdens rigeste lande med store mængder vedvarende energi og en veludbygget infrastruktur. Klimarådet mangler imidlertid klare svar ift. flytrafikken og den tunge transport, hvor biogas nævnes som alternativ – uden at der dog tages stilling til de nødvendige forudsætninger som udbygning af infrastruktur, tilgængelighed af køretøjer mv. Samtidig er Danmark ikke en ø. I sit valg af hvilke grønne løsninger, der skal fremme fossil uafhængighed, glemmer Klimarådet den udvikling og produktion, der sker af mange forskellige alternative drivmidler i verden omkring os. Det kan godt være, at Klimarådet ikke mener, at fx biobrændstoffer er en del af løsningen i Danmark i 2050, men på verdensplan vil efterspørgslen stige betydeligt, hvilket også bør spille ind i Danmarks overvejelser. 

Læs mere

Er hybridbilerne fremtidens ”folkevogn”?

22 december 2017

Mens det er lykkedes elbilbranchen at give indtryk af, at elbilerne er den eneste løsning i fremtiden, er hybridbilerne gået mere under radaren. Og det er faktisk en skam. De ser nemlig i højere grad ud til at kunne leve op til forbrugernes behov. Hybridbilerne er generelt grønnere end benzin- og dieselbiler og har samtidig ikke elbilernes begrænsninger ift. ladetid og rækkevidde, fordi en benzinmotor tager over, når batteriet er fladt. Det betyder også, at det er lettere for producenterne at lave biler, der lever op til kravene til komfort, da det ikke er nødvendigt at gå på kompromis med pladsen for at skabe rum til store batteripakker. Alligevel peger mange meningsdannere på elbilerne, når de skal udnævne fremtidens ”folkevogn”.

Særligt den nye Tesla 3, som endnu ikke er kommet på markedet, bliver af flere medier omtalt som den første ”el-folkevogn”. Det sker med henvisning til den ikoniske ”Bobbel”, der blev opfundet i 1938, og som siden er solgt i over 21 mio. eksemplarer verden over. Den store forskel er dog, at hvor den oprindelige folkevogn ved sin fremkomst var en moderne familiebil til en overkommelig pris, vil en Tesla 3 koste over 300.000 kr. – uden afgifter vel at mærke. Dette prisskilt vil naturligvis ikke skræmme alle danskere væk. Men med et relativt beskedent bagagerum i forhold til nutidens standarder vil Tesla 3 næppe blive førstevalget for f.eks. børnefamilier, der skal have plads til barnevogne, bleer og andre nødvendigheder. I Boblens storhedstid i 1950’erne og 1960’erne var normen, at en stor del af bagagen hang udenpå bilen, men i dag er forventningen trods alt en anden.

Læs mere