Det mener EOF

PDF | 

Her kan du læse EOFs kommentarer til aktuelle problemstillinger i den offenlige debat.

.

Biler skal ikke på støtten

15 marts 2017

For at transportsektoren for alvor kan blive en del af den grønne omstilling, skal vi have mange forskellige teknologier i spil. Derfor er det ærgerligt, at debatten ofte reducerer de politiske handlemuligheder til valget mellem to veje: forbud mod det, vi ikke kan lide, og statslige tilskud til det, vi mener at vide er fremtidens vinderteknologier.

Det er helt legitimt, at at der fra politisk side er et ønske om at fremme udvikling og modning af nye teknologier, der kan forbedre miljø og klima. Forbud og erhvervsstøtte er dog ikke vejen frem.

Grønne teknologier bør fremmes på markedsvilkår ved at opstille objektive og gennemsigtige mål og teknologineutrale regulatoriske rammer, som understøtter disse mål. Dermed sikres fri konkurrence om at udvikle fremtidens teknologier. 

Læs mere

Rammer skal sikre grøn transport – ikke forbud

01 marts 2017I 2008 annoncerede Dong, at der i 2020 ville være op mod en halv million elbiler i Danmark. Det var i forbindelse med lanceringen af Better Place, som ville udbrede batteriskiftestationer over hele landet. I 2013 drejede Better Place nøglen om, da bilproducenterne havde fravalgt batteriskift for i stedet at satse på mere effektive benzin- og dieselbiler og hurtigladende el- og hybridbiler.

Historien om Better Place viser, at det er meget svært at spå om fremtidens teknologier – selv på den korte bane. Vi skal derfor undgå, at vi med detailregulering og forbud ud fra en formodning om, hvor teknologiudviklingen fører os hen, udelukker os selv fra teknologier, som vi endnu ikke kender.
Denne vinter er diskussionen om luftforurening fra især dieselbiler igen kommet på dagsordenen. Det skyldes, at byer som Oslo og Paris på grund af særlige vejrforhold har gennemført kortvarige restriktioner for at mindske lokal luftforurening.
Læs mere

Usaglig kampagne mod oliefyr

28 februar 2017”Varmepumper på abonnement er en håndsrækning til stavnsbundne ejere af oliefyr”. Sådan skriver Energi- Forsynings- og Klimaministeriet den 17. februar i pressemeddelelse om en ny abonnementsordning for varmepumper. Pressemeddelelsen er bare seneste skud på stammen af de mange mere eller mindre saglige statslige kampagner mod oliefyr.

At omtale folk som stavnsbundet til deres oliefyr, er naturligvis både respektløst og forfejlet. I områder uden naturgas eller fjernvarme kan der i modsætning til i områder med kollektiv varmeforsyning frit vælges den varmeløsning, som passer til folks bolig og pengepung.
Læs mere

Dieselforbud vil være snæversynet og kortsigtet

31 januar 2017Denne vinter er diskussionen om partikler fra dieselbiler igen kommet på dagsordenen. Det skyldes især, at byer som Oslo og Paris på grund af særlige vejrforhold har gennemført kortvarige restriktioner for at mindske lokal partikelforurening. Samtidig er der løbende nyheder om, at der i forskellige europæiske lande og byer drøftes forslag om et forbud mod dieselbiler, uden at det dog er blevet til konkrete lovinitiativer.

EOF mener helt grundlæggende, at forbud er en forkert vej at gå, og at et forbud mod dieselbiler vil være både snæversynet og kortsigtet. Trods problemerne med lokal partikelforurening er der langt flere fordele ved dieselbilerne end ulemper. Det gælder både ift. mobilitet, økonomi og klima. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der er forskel på nye og gamle dieselbiler. Partikeludledningen fra de nyeste dieselbiler er stort set nul, og de kører langt længere på literen end for bare få år siden. Endelig ville vi med et forbud udelukke os fra at høste fordelene ved den innovation og teknologiudvikling, der vil ske inden for dieselbiler i de kommende år til gavn for miljø og klima.
Læs mere

Biobrændstoffer kan gøre transporten grøn

04 januar 2017Mens debatten om at nedbringe den danske CO2-belastning har kørt på sit højeste, har transportsektoren de seneste seks år nedbragt udledningen med over fire millioner ton ved at blande biobrændstoffer i benzin og diesel. Det svarer til udledningen fra 350.000 biler. Og vi kan nå endnu længere ad den vej ved at blande stadig mere bæredygtigt biobrændstof i tanken og dermed gøre den eksisterende bilpark mere grøn.

Biobrændstoffer er ikke bare er den hurtigste, men også den billigste måde at begrænse CO2-udledningen på frem mod 2030. Det viser en ny rapport fra Nordisk Ministerråd, der beskriver, hvordan de nordiske landes klimaløsninger kan udbredes til andre lande og dermed bidrage til at reducere CO2-udledningerne. Ifølge Nordisk Ministerråd opnås den største samlede klimaeffekt ved, at bilerne bliver stadig mere effektive, og at der iblandes bæredygtige biobrændstoffer i benzin og diesel, så den eksisterende flåde bliver grønnere.
Læs mere