Nyheder

Vask bil med omtanke

23 februar 2018

BFR (Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation) sætter i en kampagne fokus på de negative konsekvenser som hjemmevask af biler har for miljøet.

På hjemmesiden: www.vaskbilmedomtanke.nu, kan du læse en række blogindlæg, der sætter spot på bilvask og miljø.

Bilen bliver ren, men det snavsede spildevand fra bilvasken ender i miljøet. Det er dilemmaet, når man vasker bilen hjemme i indkørslen eller ved kantstenen.  Danskerne foretager ”hjemmevask” af bilen cirka 6 millioner gange om året.

Det beskidte vand løber direkte ned i jorden eller ud i kloakken. Problemet er, at spildevandet fra bilvask indeholder olie, tungmetaller og andre stoffer, der ikke hører hjemme i hverken jorden eller vandområder.

Læs mere

Ny undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

20 februar 2018Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at se på afgørelser i sager om forskelsbehandling.

Undersøgelsens formål er at skabe et samlet overblik over retsstillingen i denne type sager og omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på baggrund af afgørelser, der har været i perioden 2014 – 2016.

Undersøgelsen viser bl.a. at: 
• Størstedelen af sagerne omhandler forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse. 
• Størstedelen af sagerne omhandler alder, handicap og køn. 
• Antallet af sager fordeler sig jævnt ud over undersøgelsens periode.

Hele undersøgelsen kan hentes her

Læs mere

6 gode råd til at spare på fyringsolien

19 februar 2018

Der er op til 30 % at spare på varmeregningen, hvis du udskifter dit gamle oliefyr med et nyt, der er tæt på 100 procent energieffektivt.

Investerer du ikke i et helt nyt oliefyr, er det en rigtig god idé at huske det årlige servicetjek. Det kan spare dig op til 5 procent på olieforbruget.

Her kan du se en video om servicetjek af oliefyret

Her kommer branchens eksperters med 6 gode råd til, hvordan du kan spare på fyringsolien:
  1. Sørg for at få et årligt eftersyn af oliefyret med en rensning af kedelen for tilsodning. Et optimalt justeret oliefyr udnytter fyringsolien bedre, og du kan spare helt op til 5 procent på olieforbruget.
  2. Udskift en ældre oliekedel med en ny - sådan kan du spare helt op til 30 procent på olieforbruget afhængig af oliekedlens alder og type.
  3. Hvis dit oliefyrs brænder er mere end 12 år gammel, kan du spare op til 5 procent på olieforbruget ved at udskifte den med en ny.
  4. Med en ordentlig isolering af varmerør og varmtvandsbeholder kan du spare op til 3 procent på olieforbruget.
  5. Sørg for at have termostater på alle radiatorer i huset. Er termostaten for eksempel indstillet på 20 grader, kan du spare op til 20 procent på olieforbruget sammenlignet med huse uden termostater.
  6. Med automatisk varmestyring kan du spare op til 10 procent på olieforbruget. Varmestyringen sørger for, at temperaturen automatisk sænkes om natten, og at den tilpasses den udendørs temperatur.

Læs mere

Fædre og medmødre har fået ret til sorgorlov ligesom mødre

12 februar 2018Fædre og medmødre får samme ret til sorgorlov som mødre. Det vil sige, at der nu er en ret til orlov i 14 uger for begge forældre, hvis et spædbarn er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen. Dør et adopteret barn inden 32 uger efter modtagelsen i hjemmet, vil hver af forældrene også have ret til sorgorlov. På samme måde får fædre og medmødre til et barn, der bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel, ret til sorgorlov i 14 uger.

Under sorgorlov har medarbejderen ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. Der er derimod i udgangspunktet ikke ret til overenskomstmæssig løn, da der i overenskomsterne ikke er taget eksplicit stilling til betaling under sorgorlov. 

Medarbejdere, der ønsker at udnytte retten til sorgorlov, skal varsle fraværet over for arbejdsgiveren uden ugrundet ophold.  Medarbejderen behøver dog ikke varsle arbejdsgiveren igen, hvis denne allerede har varslet om fravær af minimum samme længde i forbindelse med den forventede fødsel eller modtagelse af barnet. 

Læs mere

LPG spiller en vigtig rolle i landbruget

09 februar 2018

I landbruget spiller LPG en væsentlig rolle i opvarmning af stalde og korntørring.

Gas er let at regulere øjeblikkeligt og nøjagtigt. Det giver en meget effektiv proces og varmetabet minimeres, når fugten skal ud af afgrøderne. 

Landmænd anvender også i stigende grad LPG til ukrudtsbekæmpelse, da LPG er et rigtigt godt alternativ til de miljøskadelige sprøjtegifte. 


Læs mere