Nyhed |  14.08.2017
 | 

Danmark fjerdeflest tankstationer per bil i Europa

Danmark har mange tankstationer per bil. Sammenligner vi med de øvrige europæiske lande har Danmark fjerdeflest tankstationer per bil.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef

I Danmark skal vi ikke køre langt før der er en tankstation i sigte. Faktisk hører Danmark til blandt de lande med det højeste antal stationer i forhold til antal bi­ler. 

Det giver naturligvis den enkelte station en udfordring i forhold til driften af stationen, når kundegrundlaget (i form af antal biler) er så lavt. 

Af samme grund er et betydeligt antal danske stationer over de se­neste år skiftet fra bemandet til ubemandet drift, hvilket reducerer driftsomkostningerne.
 

Tankstationer i Europa fordelt på antal biler:


Kilde: Eurostat og Energi- og olieforum

"I Danmark skal vi ikke køre langt før der er en tankstation. "

Siden 1997 er de ubemandede stationers relative andel i Danmark mere end fordoblet, så de i 2016 udgjorde næsten 75 procent af det samlede antal tankstationer. 


De senere år har det samlede antal danske tankstationer ligget stabilt på omkring 2.000, men i 2016 så vi for første gang i mere end ti år en mindre stigning i antallet, så der ved udgangen af 2016 var registreret 2.028 stationer. 

Her kan du se antallet af bemandede og ubemandede stationer i Danmark

Her kan du se det samlede antal stationer i Danmark siden 1967