Nyhed |  27.06.2017
 | 

Konstruktiv elbildebat, ja tak!

EOF deltog i mange gode og konstruktive debatter på Folkemødet, men overværede også et par ensidige om elbiler med de udvalgte.

Jacob Stahl Otte  
Direktør

I uge 24 deltog EOF for femte gang i det årlige folkemøde på Bornholm. Vi deltog selv i fire gode og konstruktive debatter om brintbiler, raffinaderiernes rolle, forventningerne til en kommende energiaftale og grøn omstilling af den tunge transport. Skal man udlede tre konklusioner af debatterne, må det være, at der er brug for mange forskellige løsninger, at der er brug for internationale løsninger, og at der er brug for samarbejde og konstruktiv dialog, hvis vi skal sikre en grøn omstilling af transporten.

Ingen af de tre pointer er for så vidt overraskende. Alligevel er de ofte fraværende – særligt når det gælder debat om elbiler. Som eksempel kan nævnes et par andre arrangementer på Folkemødet, hvor kun de udvalgte var inviteret på scenen for i fællesskab at tale om elbiler som løsningen på den grønne omstilling.

I sådanne debatter er der visse uskrevne regler: Man skal helst undlade pointer om, at elbiler måske ikke er hele løsningen. Man skal heller ikke tale om elbilers udfordringer med rækkevidde og pris, som er den primære hindring for, at elbilerne i dag er konkurrencedygtige. Og man skal slet ikke nævne et vugge-til-grav perspektiv og CO2-udledning ved produktion af el og batterier, som en svensk rapport netop har stillet skarpt på. Til gengæld er der frit slag, når det gælder kritik af afgiftsstrukturer – så længe det gavner elbilsagen.

"Men problemet er, at med det ensidige syn på elbiler som den rigtige løsning overses andre og måske mere kosteffektive løsninger. "

En af arrangørerne havde endda hentet Anders Morgenthaler ind, så han med skarp pen og finurlig humor kunne sætte de tilhørere på plads, der ikke med det samme kunne se et Danmark for sig fuld af vindmøller og selvkørende el-delebiler i 2030 som en grøn ø i et sort internationalt hav.

Lad os lige slå fast: Elbiler er en vigtig del af løsningen, og de skal nok komme – i hvert fald hvis de kommer op i rækkevidde og ned i pris, som meget tyder på. Senest har IEA beskrevet elbiludviklingen internationalt som ”on track”, fordi internationale krav til bilproducenterne har tvunget dem til at udvikle elbiler. Men problemet er, at med det ensidige syn på elbiler som den rigtige løsning overses andre og måske mere kosteffektive løsninger som 2G biobrændstoffer der af IEA beskrives som ”not on track” og kalder på politisk handling.

Nationale særregler som i Norge er ikke løsningen – hverken for elbiler eller andre teknologier – simpelthen fordi de er for dyre ift. den CO2, der fortrænges. Derimod skal internationale teknologineutrale krav understøtte et markedet for de grønne teknologier. Det er naturligvis sværere at formidle, end at bilafgifterne skal væk for at fremme elbiler, men det er nødvendigt for at sikre den grønne omstilling af transporten. Vi bilder os ikke ind, at vi kender fremtidens teknologier og drivmidler, men vi ved, at et for snævert fokus på elbiler kan give tunnelsyn, så vi overser nye teknologiske muligheder. Det vil hverken gavne bilister, samfund eller klima.