Nyhed |  26.10.2017
 | 

EOF søger konsulent til energi- og gasbranchen

EOF søger konsulent til interessevaretagelse og rådgivning i energi- og gasbranchen.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef
Energi- og olieforum, eller EOF, er en interesseorganisation som varetager interesser og opgaver for benzin-, olie-, og LPG-selskaber i Danmark. Energiområdet er et område, hvor der sker store forandringer, både markedsmæssigt og lovgivningsmæssigt.
 

Energi- og klimaspørgsmålene har stor betydning for samfundsudviklingen i Danmark og internationalt. LPG (flaskegas med mere) har potentiale til at spille en større rolle i fremtiden på energimarkedet i Danmark. Samtidig udvikler gasområdet sig i dag med nye anvendelser af naturgas og biogas inden for blandt andet transport. Energi- og olieforum søger en konsulent, som skal videreudvikle og skabe bedre rammebetingelser og dermed mulighed for vækst i branchen. EOF har 30 medlemsvirksomheder og beskæftiger 12 personer.

"Som Produktchef varetager du en fremtrædende repræsentativ rolle for LPG-branchen i Danmark "


Som konsulent i EOF varetager du en fremtrædende repræsentativ rolle for LPG-branchen i Danmark og repræsenterer, tilrettelægger og gennemfører organisationens interessevaretagelse over for politiske myndigheder, styrelser, andre interesseorganisationer og samarbejdspartnere. I tæt dialog med medlemsvirksomhederne afdækker og kortlægger du realistisk råderum, udvikler og gennemfører nye idéer til understøttelse af deres forretning samt udvikler EOF’s interessevaretagelse inden for det øvrige gasområde.
 

Mere detaljeret indebærer dette ansvar for:
• Interessevaretagelse over for styrelser og centrale myndigheder for at skabe bedre rammebetingelser for LPG-branchen i Danmark
• I samarbejde med kollegaer og medlemsvirksomheder - øge kendskabet til LPG over for forbrugere, styrelser, organisationer etc.
• Arbejde med lovgivningsmæssige problemstillinger, herunder transportregler, gasreglementet, EU-Direktiver etc.
• Definere problemstillinger og afdække råderum og muligheder i relation til lovgivningen
• Forestå og facilitere myndighedskontakt og være repræsentant for medlemmerne i kontakten til myndigheder
• Styre og sikre arbejdet i EOF’s udvalg og arbejdsgrupper inden for eget ansvarsområde
• Udarbejde analyser inden for energiområdet, med fokus på gas
• Sikre fremdrift inden for eget ansvarsområde
• Servicere og rådgive medlemsvirksomhederne omkring lovgivning med mere inden for området
• Udarbejde høringssvar, besvare henvendelser om LPG fra forbrugere og andre
• Samarbejde med brancheorganisationer i Norden og Europa (AEGPL)
• Indgå i EOF’s øvrige arbejde og tværgående indsatser 

Kompetencer og erfaring: Du har nogle års erfaring fra brancher eller områder, der er underlagt stærke regulatoriske rammer. Vigtigt er, at du har befundet dig i spillerummet mellem regulering og identificering af praktiske løsninger, med ansvar for kontakt og rådgivning til de berørte, hvad enten det er interne afdelinger eller eksterne forbrugere og virksomheder. Din erfaring kan være fra en virksomhed, eventuelt fra en kommune, hvor du sidder med godkendelser og dialog med borgere/virksomheder om at finde praktiske løsninger. Ideelt har du et vist kendskab til interesseorganisationer og centraladministration, inklusive den rolle de spiller omkring det lovforberedende arbejde. Der fordres også forretningsforståelse med evne til at hæve sig op over et område og tænke strategisk.

Sådan er du: Du er en selvstarter med energi og drive som kan præge sit eget job. Du danner overblik, enten via egen afdækning eller ved systematisk inddragning af kolleger eller andre der kan bidrage. Du skaber opbakning og retning for de fælles løsninger samt handlekraft i implementeringen. Du har godt analytisk overblik, ser mulighederne og opstiller gode business cases, som du evner at få andre interessenter med på. Du har et smittende engagement og en gennemslagskraft som gør, at andre lytter til dine argumenter. Du har dømmekraft, og kan se, hvad der vil virke og kan opnås konsensus for, samt hvad der vil give problemer. Men vigtigt er, at du forstår at se handlingsmulighederne og samtidig er en god afslutter, som får projekterne helt i mål.

EOF tilbyder et spændende job i en lille og uformel organisation. Stillingen indeholder gode udviklingsmuligheder, hvor du i høj grad får mulighed for at påvirke og forme opgaverne. Vi har en uformel omgangsform, hvor godt humør, åbenhed, vidensdeling og teamwork er grundlaget for gode resultater. Kontoret er beliggende i det indre København. 

Se mere på: www.eof.dk

Kontakt:
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Partner, Jens Christian Mathiesen, Lisberg Executive Search, telefon 3092 7122. Følg link her for at søge stillingen.