Nyhed |  14.06.2017
 | 

EOF søger Arbejdsgiverchef

EOF og BOA fusioneres, og nu søger EOF ny Arbejdsgiverchef.

Jacob Stahl Otte  
Direktør

Energi- og olieforum (EOF) og Benzin- og oliebranchens arbejdsgiverforening (BOA) er fusioneret pr. 1. juli 2017 under navnet Energi- og olieforum. EOF vil derefter varetage en række opgaver inden for Public Affairs, kommunikation, teknik, og miljø samt være branchens arbejdsgiverorganisation.

Energiområdet er et område, hvor der sker store forandringer, både markedsmæssigt, arbejdsmarkedspolitisk og lovgivningsmæssigt. Derfor er det af stor betydning for branchen, at varetage sine interesser i forhold til nye muligheder i markedet eller påvirkning af lovgivning og regelsæt.

I forbindelse med fusionen skal der etableres en fælles kultur og et stærkt samarbejde. Der skal bygges videre på de to hidtidige organisationers tradition for teamwork, åbenhed og uformelle samarbejdsrelationer internt i forhold til medlemskredsen og andre interessenter. EOF har godt 20 medlemmer, og organisationen beskæftiger 15 personer.

"Som Arbejdsgiverchef er din opgave at lede og udvikle arbejdsgiverområdet i EOF og herved sikre, at medlemmernes interesser på området varetages. "


Som Arbejdsgiverchef er din opgave at lede og udvikle arbejdsgiverområdet i EOF og herved sikre, at medlemmernes interesser på området varetages.

Mere detaljeret indebærer dette ansvar for:

Politisk udvikling:
Deltage i udvikling af strategi for arbejdsgiverdelen af EOF
Implementere strategien samt sikre forankring i organisation og medlemskreds
Bidrage til interessevaretagelse i forhold til DA og andre interessenter, herunder sikre at branchen er repræsenteret i relevante fora og bliver hørt
Forestå kontakt og dialog med andre organisationer på såvel arbejdsgiver- som lønmodtagersiden


Forestå overenskomster:

Tilrettelægge, forberede og lede overenskomstforhandlinger (OK)
Fastholde tæt kommunikation med medlemmerne og networke med parterne
Kommunikere resultaterne til medlemmer og sikre korrekt fortolkning og implementering samt løbende afklaring af tvivlsspørgsmål

Varetage medlemsservice:
Forestå juridisk rådgivning af medlemmer i forhold til ansættelsesret og arbejdsret, herunder sparring omkring verserende sager
Være videns- og kompetencecenter på det arbejdsmarkedspolitiske område og holde medlemmerne på forkant omkring lovgivning
Deltage i generel interessevaretagelse på det arbejdsmarkedspolitiske område, høringssvar mm.
Sondere de arbejdsmarkedspolitiske dagsordner blandt interessenter
Lede EOF’s arbejdsgiverfunktion, som foruden arbejdsgiverchefen vil bestå af en chefjurist og en konsulent. 

Bidrage til EOF’s øvrige aktiviteter, fx intern juridisk rådgivning, og til samarbejdet med de andre olieorganisationer i Danmark og Europa.
 
Kompetencer og erfaring: 
Du har ideelt set solid erfaring med at forhandle overenskomster, fx som souschef i en større organisation, eller leder af forhandlingsteamet i en mindre. Desuden forventes du at have erfaring med rådgivning af medlemmer, herunder fortolkning af OK samt erfaring med at føre retssager/faglige voldgifter. Det er vigtigt, at du kan ”oversætte” juridisk sprog til forståelig og alligevel præcis kommunikation på medlemmernes præmisser. Du skal have erfaring med at finde pragmatiske løsninger, som inden for reglerne tager hensyn til helheden og er praktisk realiserbare. Da EOF er en lille organisation, er det vigtigt, at du selv er hands-on på IT og administrative processer.

Det er vigtigt at du både er analytisk skarp, har talforståelse og er hurtig til at overskue komplekse problemstillinger. Du er en god forhandler, og der står respekt og tillid om dig – også hos modparten. Du er ligetil og gør ikke tingene sværere end de er. Du har ry for at være en person, man kan stole på. En aftale er en aftale. Du er stærk på det kommunikative – kan formidle konsensus, skabe forståelse og motivere andre. Du evner at formidle det juridiske stof præcist og pædagogisk, så modtagerne forstår, også alvoren i, det du siger. Du kæmper for holdet og det fælles bedste, og forstår at udfordre tingenes tilstand, hvis det tjener helhedens interesse. Du fanger selv lavpraktiske problemer i opløbet, og gennemskuer, hvordan de kan give dine medlemmer problemer nu eller senere.

EOF har netop gennemgået en reorganisering, så for den rigtige kandidat er der gode muligheder for at sætte sit præg på jobbet inden for en branche under store forandringer. EOF kendetegnes ved en god omgangsform, hvor godt humør, åbenhed, vidensdeling og teamwork er grundlaget for gode resultater. Man bakker hinanden op, og er altid parat til at give en hånd med og hjælpe kollegerne.

Kontoret er beliggende i det indre København tæt på Nørreport Station.

Kontakt:
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Partner, Jens Christian Mathiesen, Lisberg Executive Search, telefon 3092 7122.