Nyhed |  02.11.2017
 | 

Flere steder at tanke bilen

I mange år har antallet af tankstationerne ligget ret stabilt på 2000, men nu ser vi en stigning. Her kan du se tankstationerne i Danmark fordelt på benzinselskaber og driftsform.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef
Tankstationsmarkedet er under forandring. Siden 1997 er der lukket mere end 500 tankstationer, og år for år er der blevet flere og flere ubemandede tankstationer.
 
Siden 1997 er deres relative andel mere end fordoblet, så de i 2016 udgjorde næsten 75 procent af det samlede antal tankstationer. Blandt andet liberalisering af lukkeloven og ændrede indkøbsvaner har gjort driften af butikken på de mindre stationer urentabel.

I tabellen kan du se tankstationerne i Danmark fordelt på benzinselskaber og driftsform.

Antal tankstationer, bemandede eller ubemandede:
Kilde: Energi- og olieforum

"For første gang i mere end 10 år ser vi en stigning i antallet af tankstationer. "


De senere år har det samlede antal tankstationer ligget stabilt på omkring 2.000.

Men i 2016 så vi for første gang i mere end ti år en mindre stigning i antallet, så der ved udgangen af 2016 var registreret 2.028 stationer. 

Se mere statistik om branchen her

Følg med i benzinprisen her