Nyhed |  13.11.2017
 | 

Vækstpakke kan sætte skub i dansk produktion af avancerede biobrændstoffer

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale har vedtaget en vækstpakke, der blandt andet vil fremme støtte af avancerede biobrændstoffer. De er helt afgørende for den grønne omstilling af transporten.

Jacob Stahl Otte  
Direktør
Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i weekenden (d. 11.-12. november) en aftale om erhvervs- og vækstinitiativer – den såkaldte ”Vækstpakke”.

Aftalen indeholder en række lettelser for erhvervslivet og borgerne. Det EOF dog især hæfter sig ved er, at der med aftalen afsættes en pulje til ”fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer”. Konkret afsættes der 20 mio. kr. om året i 7 år til fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer. Den nærmere udmøntning forventes på plads i første halvdel af 2018.

Bæredygtige biobrændstoffer er helt afgørende for at vi når målsætningerne for CO2-reduktioner i 2030. Det har adskillige rapporter peget på. Samtidig lægger EU-kommissionen op til mere ambitiøse iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer. Derfor vil det give rigtig god mening, at Danmark som moderne landbrugsland går foran med produktion af biobrændstoffer baseret på restprodukter fra bl.a. landbruget.

Der har i en del år har været planer om opførsel af et stort halmbaseret bioethanolanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget vil i samspil med biogas og fjernvarme kunne producere bioethanol svarende 0,9 procent af den samlede energi til transporten i Danmark. Det er mere end elbiler leverer. Samtidig vil etableringen af anlægget kunne give op mod 1.000 arbejdspladser. 

Maabjerg er hidtil strandet på finansieringen. Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. Det er helt afgørende for at private investorer finder projektet interessant. Med vækstplanen har forligspartierne lagt et fornuftigt fundament, som forhåbentlig kan sættes gang i en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer.


Der har i en del år har været planer om opførsel af et stort halmbaseret bioethanolanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget vil i samspil med biogas og fjernvarme kunne producere bioethanol svarende 0,9 procent af den samlede energi til transporten i Danmark. Det er mere end elbiler leverer. Samtidig vil etableringen af anlægget kunne give op mod 1.000 arbejdspladser. 

Maabjerg er hidtil strandet på finansieringen. Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. Det er helt afgørende for at private investorer finder projektet interessant. Med vækstplanen har forligspartierne lagt et fornuftigt fundament, som forhåbentlig kan sættes gang i en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer.


"Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. "


Der har i en del år har været planer om opførsel af et stort halmbaseret bioethanolanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget vil i samspil med biogas og fjernvarme kunne producere bioethanol svarende 0,9 procent af den samlede energi til transporten i Danmark. Det er mere end elbiler leverer. Samtidig vil etableringen af anlægget kunne give op mod 1.000 arbejdspladser. 

Maabjerg er hidtil strandet på finansieringen. Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. Det er helt afgørende for at private investorer finder projektet interessant. Med vækstplanen har forligspartierne lagt et fornuftigt fundament, som forhåbentlig kan sættes gang i en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer.Der har i en del år har været planer om opførsel af et stort halmbaseret bioethanolanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget vil i samspil med biogas og fjernvarme kunne producere bioethanol svarende 0,9 procent af den samlede energi til transporten i Danmark. Det er mere end elbiler leverer. Samtidig vil etableringen af anlægget kunne give op mod 1.000 arbejdspladser. 

Maabjerg er hidtil strandet på finansieringen. Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. Det er helt afgørende for at private investorer finder projektet interessant. Med vækstplanen har forligspartierne lagt et fornuftigt fundament, som forhåbentlig kan sættes gang i en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer.


Der har i en del år har været planer om opførsel af et stort halmbaseret bioethanolanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget vil i samspil med biogas og fjernvarme kunne producere bioethanol svarende 0,9 procent af den samlede energi til transporten i Danmark. Det er mere end elbiler leverer. Samtidig vil etableringen af anlægget kunne give op mod 1.000 arbejdspladser. 

Maabjerg er hidtil strandet på finansieringen. Med vækstpakken sendes der dog et klart signal om, at et flertal i Folketinget tror på og bakker op om dansk produktion af avancerede biobrændstoffer. Det er helt afgørende for at private investorer finder projektet interessant. Med vækstplanen har forligspartierne lagt et fornuftigt fundament, som forhåbentlig kan sættes gang i en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer.