Nyhed |  29.09.2017
 | 

Nye bilafgifter er et skridt i den rigtige retning

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om nye bilafgifter. Automatreaktioner var der nok af, men aftalen er altså et væsentligt skridt i en grønnere retning.

Jacob Stahl Otte  
Direktør
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en længe ventet aftale om ændring af bilafgifterne.

Automatreaktioner var fra mange sider at rejse kritik af, at elbiler ikke omtales særskilt i aftalen, samt at aftalen vil medføre flere biler og derfor ikke gør transporten grønnere. Grøn omstilling handler dog om meget mere end elbiler, og der er heller ingen tvivl om, at aftalen vil medføre en mere grøn og sikker bilflåde. 
  

Ligesom mange andre har EOF argumenteret for, at vi skal arbejde hen i mod et teknisk baseret afgiftssystem, hvor afgifterne baserer sig på bilernes teknik – herunder sikkerhed, miljø- og klimapåvirkning i et vugge-til-grav perspektiv – og ikke på bilens pris. En så omfattende omlægning har under skiftende regeringer dog vist sig vanskelig at gennemføre i praksis. Derfor glæder vi os over, at den nye aftale trods alt indeholder flere skridt i den rigtige retning.

"CO2-udledningen fra transporten skal dog begrænses endnu mere i fremtiden. Her spiller bæredygtige biobrændstoffer en væsentlig rolle. "


Det meget høje afgiftsniveau i Danmark har indtil nu medført, at det er uforholdsmæssigt dyrt at købe en bil med nyeste sikkerhedsudstyr og brændstofteknologi, fordi der betales op til 150 procent oveni den reelle markedspris for teknologierne. Med den nye aftale bliver særligt familie- og mellemklassebilerne billigere og dermed mere attraktive for danskerne, som hurtigere vil skifte de gamle biler ud med nye og mere effektive. Ved at hæve kilometergrænsen for, hvornår en bil kan få fradrag for god brændstoføkonomi, gives der samtidig betydeligt incitament til at købe biler med moderne benzin-, diesel og hybridteknologi – hvilket gavner både miljø og klima.

I modsætning til hvad man kan få indtryk af, når man lytter til automatreaktionerne, rykker aftalen ikke ved, at elbilerne fortsat er stort set fritaget for afgifter. Når elbilerne er fuldt indfaset i afgiftssystemet i 2022 vil de samtidig opnå samme fordel af den lavere afgiftssats som alle andre biler og stadig opnå store fordele af fradraget for forbedret brændstoføkonomi. Men nok så vigtigt gør aftalen plug-in hybrider væsentligt billigere. En Golf GTE, som kan køre op til 50 km på ren el, falder for eksempel med næsten 50.000 kr. til 307.000 kr., hvilket svarer til en tilsvarende Golf med benzinmotor. 

Det andet kritikpunkt har været, at aftalen vil betyde flere biler på vejene og dermed mere CO2-udledning. Men nye biler er langt mere effektive end ældre biler. Dette illustreres af, at CO2-udledningen fra vejtransporten i 2016 var på niveau med 2012 – selvom trafikken på de danske veje steg med næste ti procent i samme periode. Der leveres altså mere mobilitet for den samme CO2. 

CO2-udledningen fra transporten skal dog begrænses endnu mere i fremtiden. Her spiller bæredygtige biobrændstoffer en væsentlig rolle, da de effektivt kan sikre CO2-beparelser for både nye og gamle biler. Samtidig skal bilflåden yderligere effektiviseres i et vugge-til-grav perspektiv – uanset hvilken energiform, der er tale om. Der er derfor stadig grund til at arbejde hen imod teknisk baseret afgiftssystem, som fremmer miljø, klima og sikkerhed. Den bedste løsning må dog ikke stå i vejen for den gode løsning. Derfor er den nye aftale et væsentligt skridt i den rigtige retning, som vi alle bør hilse velkommen.

Det meget høje afgiftsniveau i Danmark har indtil nu medført, at det er uforholdsmæssigt dyrt at købe en bil med nyeste sikkerhedsudstyr og brændstofteknologi, fordi der betales op til 150 procent oveni den reelle markedspris for teknologierne. Med den nye aftale bliver særligt familie- og mellemklassebilerne billigere og dermed mere attraktive for danskerne, som hurtigere vil skifte de gamle biler ud med nye og mere effektive. Ved at hæve kilometergrænsen for, hvornår en bil kan få fradrag for god brændstoføkonomi, gives der samtidig betydeligt incitament til at købe biler med moderne benzin-, diesel og hybridteknologi – hvilket gavner både miljø og klima.

I modsætning til hvad man kan få indtryk af, når man lytter til automatreaktionerne, rykker aftalen ikke ved, at elbilerne fortsat er stort set fritaget for afgifter. Når elbilerne er fuldt indfaset i afgiftssystemet i 2022 vil de samtidig opnå samme fordel af den lavere afgiftssats som alle andre biler og stadig opnå store fordele af fradraget for forbedret brændstoføkonomi. Men nok så vigtigt gør aftalen plug-in hybrider væsentligt billigere. En Golf GTE, som kan køre op til 50 km på ren el, falder for eksempel med næsten 50.000 kr. til 307.000 kr., hvilket svarer til en tilsvarende Golf med benzinmotor. 

Det andet kritikpunkt har været, at aftalen vil betyde flere biler på vejene og dermed mere CO2-udledning. Men nye biler er langt mere effektive end ældre biler. Dette illustreres af, at CO2-udledningen fra vejtransporten i 2016 var på niveau med 2012 – selvom trafikken på de danske veje steg med næste ti procent i samme periode. Der leveres altså mere mobilitet for den samme CO2. 

CO2-udledningen fra transporten skal dog begrænses endnu mere i fremtiden. Her spiller bæredygtige biobrændstoffer en væsentlig rolle, da de effektivt kan sikre CO2-beparelser for både nye og gamle biler. Samtidig skal bilflåden yderligere effektiviseres i et vugge-til-grav perspektiv – uanset hvilken energiform, der er tale om. Der er derfor stadig grund til at arbejde hen imod teknisk baseret afgiftssystem, som fremmer miljø, klima og sikkerhed. Den bedste løsning må dog ikke stå i vejen for den gode løsning. Derfor er den nye aftale et væsentligt skridt i den rigtige retning, som vi alle bør hilse velkommen.

Det meget høje afgiftsniveau i Danmark har indtil nu medført, at det er uforholdsmæssigt dyrt at købe en bil med nyeste sikkerhedsudstyr og brændstofteknologi, fordi der betales op til 150 procent oveni den reelle markedspris for teknologierne. Med den nye aftale bliver særligt familie- og mellemklassebilerne billigere og dermed mere attraktive for danskerne, som hurtigere vil skifte de gamle biler ud med nye og mere effektive. Ved at hæve kilometergrænsen for, hvornår en bil kan få fradrag for god brændstoføkonomi, gives der samtidig betydeligt incitament til at købe biler med moderne benzin-, diesel og hybridteknologi – hvilket gavner både miljø og klima.

I modsætning til hvad man kan få indtryk af, når man lytter til automatreaktionerne, rykker aftalen ikke ved, at elbilerne fortsat er stort set fritaget for afgifter. Når elbilerne er fuldt indfaset i afgiftssystemet i 2022 vil de samtidig opnå samme fordel af den lavere afgiftssats som alle andre biler og stadig opnå store fordele af fradraget for forbedret brændstoføkonomi. Men nok så vigtigt gør aftalen plug-in hybrider væsentligt billigere. En Golf GTE, som kan køre op til 50 km på ren el, falder for eksempel med næsten 50.000 kr. til 307.000 kr., hvilket svarer til en tilsvarende Golf med benzinmotor. 

Det andet kritikpunkt har været, at aftalen vil betyde flere biler på vejene og dermed mere CO2-udledning. Men nye biler er langt mere effektive end ældre biler. Dette illustreres af, at CO2-udledningen fra vejtransporten i 2016 var på niveau med 2012 – selvom trafikken på de danske veje steg med næste ti procent i samme periode. Der leveres altså mere mobilitet for den samme CO2. 

CO2-udledningen fra transporten skal dog begrænses endnu mere i fremtiden. Her spiller bæredygtige biobrændstoffer en væsentlig rolle, da de effektivt kan sikre CO2-beparelser for både nye og gamle biler. Samtidig skal bilflåden yderligere effektiviseres i et vugge-til-grav perspektiv – uanset hvilken energiform, der er tale om. Der er derfor stadig grund til at arbejde hen imod teknisk baseret afgiftssystem, som fremmer miljø, klima og sikkerhed. Den bedste løsning må dog ikke stå i vejen for den gode løsning. Derfor er den nye aftale et væsentligt skridt i den rigtige retning, som vi alle bør hilse velkommen.