Nyhed |  06.11.2017
 | 

Sådan tjekker du din gasflaske

Sommer er grill-tid og danskerne har taget gasgrillen til sig i stor stil. Også de mange nye gasgrillbrugere skal huske, at gasflasken skal tjekkes og opbevares rigtigt.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef

Sommeren og dermed grill-sæsonen er for alvor over os. Rigtigt mange danskere har skiftet kulgrillen ud med gas især de seneste 5 år, hvor gasgrillen er blevet virkelig populær. Det skyldes, at den er hurtig og nem at optænde og rengøre i en travl hverdag.

Hvad enten du bruger en stålflaske eller den lidt lettere kompositflaske, skal du dog huske, at kontrollere din gasflaske for slag og buler og at opbevare den korrekt.

Tjek gasflasken - gælder både stål- og kompositflasker:

 1. Forseglingen er ubrudt og original. Tjek, om forseglingen er i orden. Forseglingen skal være intakt og ubrudt.
 2. Der er en dato. Tjek, om gasflasken har påtrykt en dato for næste kontrol. Alle gasflasker skal gennemgå en kontrol, hvor de bliver inspiceret og trykprøvet af en godkendt virksomhed. Det sikrer, at gasflasken er i sikkerhedsmæssig god stand.
 3. Data er i orden. Tjek, om data er i orden. Der skal stå, hvem der har fyldt gasflasken og et fyldestationsnummer. Fyldestationsnummeret starter altid med FS.
 4. Det er en godkendt leverandør. Alle flaskegasleverandører skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen for, at kunne sælge flaskegas i Danmark. Alle flaskegasleverandører i brancheforeningen Energi- og olieforum er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

"Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken? "

Ekstra tjek af kompositflasken:

 1. Start oppefra
 2. Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken?
 3. Har skaderne resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken?
 4. Mangler dele af plastikken eller er dele af plastikken smeltet som følge af høj varmepåvirkning?
 5. Har du selv eller andre tabt flasken fra mere end 1 meters højde?
 6. Se mere her om, hvordan du tjekker din flaske, og hvordan du kan ombytte den hvis nødvendigt.

Hvis du ser skader på flasken:
Hvis du kan se synlige skader på din kompositflaske - mærker efter slag, eller hvis flasken har været klemt eller tabt – kan du aflevere den tilbage til det respektive gasselskabs indleveringssted. Det vil ske uden beregning. Se indleveringssteder for beskadigede flasker på dit gasselskabs hjemmeside:

Kosan Gas: www.kosangas.dk/ragascoflaske 
Primagaz: www.primagaz.dk/ragasco
Viking Energi: www.viking-energi.dk

Opbevaring af gasflasker
Hvilke størrelser - og hvor mange?
Den største flaske, der må opbevares indendørs i boligen, er en 11 kg flaske. Større flasker skal opbevares udendørs.

Til hvert gasforbrugende apparat må der være 1 flaske i brug, samt 1 flaske i reserve i boligen - dog højst 3 flasker i alt pr. bolig:

 1. Ved 1 gasforbrugende apparat i boligen må der være 1 flaske tilsluttet apparatet samt 1 reserveflaske.
 2. Ved 2 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet samt 1 fælles reserveflaske.
 3. Ved 3 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet. I denne situation må der ikke være en reserveflaske i boligen. 
  NB - man skelner ikke til flaskernes størrelser i ovenstående – dvs. én flaske (uanset kg) tæller som én flaske

Hvor i boligen?

 1. Flasker må ikke opbevares under terræn (fx i kældre), da flaskegas er tungere end luft.
 2. Der skal være mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri.
 3. Flasker skal opbevares stående og sikres mod farlige påvirkninger som stød, fald eller kraftig opvarmning.
 4. Flasker må ikke være tilgængelige for uvedkommende
 5. I etageejendomme må der ikke opbevares flasker på altanen. Har du brugt gasgrill på altanen, skal flasken efterfølgende fjernes fra altanen.

Beredskabsstyrelsen har også udarbejdet en pjece med nogle enkle regler, så den nye gassæson bliver indledt i sikker stil. Den kan du finde her:

Beredskabsstyrelsens anbefalinger til udesæsonen

 1. Start oppefra
 2. Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken?
 3. Har skaderne resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken?
 4. Mangler dele af plastikken eller er dele af plastikken smeltet som følge af høj varmepåvirkning?
 5. Har du selv eller andre tabt flasken fra mere end 1 meters højde?
 6. Se mere her om, hvordan du tjekker din flaske, og hvordan du kan ombytte den hvis nødvendigt.

Hvis du ser skader på flasken:
Hvis du kan se synlige skader på din kompositflaske - mærker efter slag, eller hvis flasken har været klemt eller tabt – kan du aflevere den tilbage til det respektive gasselskabs indleveringssted. Det vil ske uden beregning. Se indleveringssteder for beskadigede flasker på dit gasselskabs hjemmeside:

Kosan Gas: www.kosangas.dk/ragascoflaske 
Primagaz: www.primagaz.dk/ragasco
Viking Energi: www.viking-energi.dk

Opbevaring af gasflasker
Hvilke størrelser - og hvor mange?
Den største flaske, der må opbevares indendørs i boligen, er en 11 kg flaske. Større flasker skal opbevares udendørs.

Til hvert gasforbrugende apparat må der være 1 flaske i brug, samt 1 flaske i reserve i boligen - dog højst 3 flasker i alt pr. bolig:

 1. Ved 1 gasforbrugende apparat i boligen må der være 1 flaske tilsluttet apparatet samt 1 reserveflaske.
 2. Ved 2 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet samt 1 fælles reserveflaske.
 3. Ved 3 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet. I denne situation må der ikke være en reserveflaske i boligen. 
  NB - man skelner ikke til flaskernes størrelser i ovenstående – dvs. én flaske (uanset kg) tæller som én flaske

Hvor i boligen?

 1. Flasker må ikke opbevares under terræn (fx i kældre), da flaskegas er tungere end luft.
 2. Der skal være mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri.
 3. Flasker skal opbevares stående og sikres mod farlige påvirkninger som stød, fald eller kraftig opvarmning.
 4. Flasker må ikke være tilgængelige for uvedkommende
 5. I etageejendomme må der ikke opbevares flasker på altanen. Har du brugt gasgrill på altanen, skal flasken efterfølgende fjernes fra altanen.

Beredskabsstyrelsen har også udarbejdet en pjece med nogle enkle regler, så den nye gassæson bliver indledt i sikker stil. Den kan du finde her:

Beredskabsstyrelsens anbefalinger til udesæsonen 1. Start oppefra
 2. Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken?
 3. Har skaderne resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken?
 4. Mangler dele af plastikken eller er dele af plastikken smeltet som følge af høj varmepåvirkning?
 5. Har du selv eller andre tabt flasken fra mere end 1 meters højde?
 6. Se mere her om, hvordan du tjekker din flaske, og hvordan du kan ombytte den hvis nødvendigt.

Hvis du ser skader på flasken:
Hvis du kan se synlige skader på din kompositflaske - mærker efter slag, eller hvis flasken har været klemt eller tabt – kan du aflevere den tilbage til det respektive gasselskabs indleveringssted. Det vil ske uden beregning. Se indleveringssteder for beskadigede flasker på dit gasselskabs hjemmeside:

Kosan Gas: www.kosangas.dk/ragascoflaske 
Primagaz: www.primagaz.dk/ragasco
Viking Energi: www.viking-energi.dk

Opbevaring af gasflasker
Hvilke størrelser - og hvor mange?
Den største flaske, der må opbevares indendørs i boligen, er en 11 kg flaske. Større flasker skal opbevares udendørs.

Til hvert gasforbrugende apparat må der være 1 flaske i brug, samt 1 flaske i reserve i boligen - dog højst 3 flasker i alt pr. bolig:

 1. Ved 1 gasforbrugende apparat i boligen må der være 1 flaske tilsluttet apparatet samt 1 reserveflaske.
 2. Ved 2 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet samt 1 fælles reserveflaske.
 3. Ved 3 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet. I denne situation må der ikke være en reserveflaske i boligen. 
  NB - man skelner ikke til flaskernes størrelser i ovenstående – dvs. én flaske (uanset kg) tæller som én flaske

Hvor i boligen?

 1. Flasker må ikke opbevares under terræn (fx i kældre), da flaskegas er tungere end luft.
 2. Der skal være mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri.
 3. Flasker skal opbevares stående og sikres mod farlige påvirkninger som stød, fald eller kraftig opvarmning.
 4. Flasker må ikke være tilgængelige for uvedkommende
 5. I etageejendomme må der ikke opbevares flasker på altanen. Har du brugt gasgrill på altanen, skal flasken efterfølgende fjernes fra altanen.

Beredskabsstyrelsen har også udarbejdet en pjece med nogle enkle regler, så den nye gassæson bliver indledt i sikker stil. Den kan du finde her:

Beredskabsstyrelsens anbefalinger til udesæsonen