Nyhed |  30.10.2017
 | 

Flere vasker bilen i vaskehallen

Antallet af bilvaske i vaskehallerne stiger. Det er gode nyheder for miljøet.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef
Antallet af bilvaske i vaskehaller fortsatte i 2016 den stigende tendens fra 2015. Det betyder samtidig, at mængden af spildevand fra manuel vask, der ender urenset i naturen, faldt i 2016. Det viser EOF's Energistatistik 2017

Det gennemsnitlige vandforbrug i vaskehaller er meget lavere end ved manuelle vaske. De mest effektive vaskehaller bruger mindre end 35 liter rent vand per vask, hvor der ved manuel vask let bruges 100 liter vand.

Her ses antallet af bilvaske i vaskehaller fra 2004 til 2016. Her ses det, at der de sidste to år igen har været en stigning i antallet af bilvaske i vaskehal:

Antal bilvaske i vaskehaller, millioner vaske:


Det ser derfor også bedre ud med udledningen af metaller, olie og vaskemidler, som er faldende:

Manuel bilvask, udledning af miljøfremmede stoffer, ton:


  


Alt vaskevand fra vaskehaller ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg, hvorimod op til to tredjedele af spildevandet fra en manuel vask ender urenset i naturen. Det betyder, at mere end to ton vaskemidler, fem ton olie og halvanden ton metaller om året ender direkte i naturen.

"Antallet af bilvaske i vaskehaller fortsætter op. "

Alt vaskevand fra vaskehaller ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg, hvorimod op til to tredjedele af spildevandet fra en manuel vask derhjemme ender urenset i naturen. 

Det betyder, at mere end to ton vaskemidler, fem ton olie og halvanden ton metaller om året ender direkte i naturen.