Gas (LPG) - energi til mange formål

Gas er en særdeles alsidig energikilde med mere end 1000 kendte anvendelsesområder. Det har en effektiv forbrænding, højt energiindhold og er meget let at transportere.


I Danmark har vi et fleksibelt og decentralt distributionsnetværk for gas, som gør, at det kan komme ud i alle områder af landet, og er tilgængelig for alle.


Gas bruges i mange industrier til processer og bearbejdning og i landbruget til ukrudtsbekæmpelse og korntørring. Opvarmning af vand og bygninger er effektivt med gas. Det bruges som brændstof i biler, busser og lastbiler.


I hverdagen kender de fleste af os gassen fra madlavning på grillen, på camping- eller sejlturen.


Gas et de reneste fossile brændstoffer ved forbrænding, og udleder mindre CO2 end andre fossile brændstoffer.

4 gode grunde til gas:

• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Til toppen
 • Autogas
 • Danmark og Europa
 • Klima
 • Tankstationer
Autogas

Gas anvendes som brændstof i mere end 10 millioner biler i Europa svarende til over 3 procent af den europæiske personbilsflåde. Der kan tankes autogas på ca. 38.000 tankstationer i Europa.

 

Autogas påvirker klimaet mindre end benzin og diesel. Autogas udleder mindre CO2  – henholdsvis 10 % og 14 % mindre end benzin og diesel.

 

Autogas er et anerkendt motorbrændstof. Mange europæiske lande satser på flere forskellige bilteknologier og brændstoffer, som sammen skal løse klimaudfordringerne på transportområdet. Blandt andre Opel, Ford og Skoda producerer gasdrevne biler på linje med benzin- og dieselbiler.

 

I Danmark var autogas til personbiler udbredt frem til begyndelsen af 1990’erne. Men udviklingen af dieselmotorer til personbiler og stigende afgifter på autogas betød et drastisk fald og i dag er der kun ca. 250 personbiler i Danmark, der kører på autogas. Læs mere under punktet autogas
 

 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Danmark og Europa

Danmark

I Danmark har vi brugt autogas siden 1960. I 1977 kørte ca. 9.000 biler på gas og i 1982 var det tal steget til lidt over 32.000. Udbredelse af dieselmotorer i mindre biler og stigende afgifter på autogas betød, at forbruget af autogas stagnerede, og nu praktisk taget er stoppet. I dag kører ca. 250 biler i Danmark på autogas, og der er 6 tankstationer med autogas.


Europa


Andre europæiske lande har derimod et veludviklet distributionsnet, og gasdrevne personbiler udgør over 2 % af den samlede europæiske personbilsflåde.Dermed er autogas det meste udbredte alternativ til traditionelle brændstoffer i Europa.  På industriens vegne har Atlantic Consulting har beregnet den effekt det vil have, hvis antallet af gasdrevne biler stiger til 10 % af den samlede europæiske personbilsflåde:


 
• 20,3 milliarder Euro i lavere udgift til diverse miljøforanstaltninger som følge af lavere emission
• 350 millioner tons mindre CO2 udledning
• 41,2 milliarder Euro i besparelse for slutbrugerne
• En forbedring Europas betalingsbalance på ca. 7,3 milliarder Euro

 

Læs mere om autogas i Europa i analysen fra Atlantic Consulting her.

4 gode grunde til gas:

• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet


• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget Gas både i Danmark og på verdensplan

Klima

 

Sammenlignet med benzin- og dieselbiler sparer Europas mere end 7 millioner biler på autogas klimaet for 2,7 millioner tons CO2 om året.

 

Well-To-Whell viser, at Autogas udleder henholdsvis 10 % og 14 % mindre CO2 end diesel og benzin.

 

Autogas kan derfor være en del af løsningen til at reducere transportsektorens skadelige klimapåvirkning - også i Danmark.  Der eksisterer LPG-diesel mix-løsninger, hvor lastbiler kører på op til 40 % gas. Det betyder:

 

• 5 % mindre CO2-udledning
• 30 % færre partikler
• Reduktion i NOx

 

Læs mere om autogas og miljø her.

4 gode grunde til gas:

• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget Gas både i Danmark og på verdensplan

Tankstationer

Tankstationer med autogas i Danmark:

Station/Firmanavn

Adresse

By

Telefon

Extra, Fuglebjerg

Sandvedvej 3

4250 Fuglebjerg

5545 4929

Extra, Middelfart

Assensvej 105

5500 Middelfart

6441 2171

NBC Niels Brændekilde Aps

Haderslevvej 59

6630 Rødding

7455 2158

Rømø Auto Service

Vesterhavsvej 15

6792 Rømø

7475 5328

Næsby Autoservice

Bogensevej 23

5270 Odense N

6618 1303

 

 

 

4 gode grunde til gas:

• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget Gas både i Danmark og på verdensplan

Til toppen
 • Asfaltarbejde
 • Tagdækning
 • Byggearbejde
 • Ukrudtsbekæmpelse
Asfaltarbejde

Gas indgår som en vigtig del af processen, når de danske veje skal asfalteres. Det er gassens egenskaber, som gør energien uundværelig for asfalt industrien.

Gas kan give høj varmepåvirkning på et afgrænset område og samtidig er gas let at transportere. Derfor kan asfaltindustrien lave asfaltarbejde over alt i Danmark også i de yderste områder af landet.

Læse mere om gassens rolle i asfaltarbejdet under punktet Bygge&Anlæg

 

 

 

 


 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Tagdækning

Gas er en uundværlig energikilde, når professionelle tagdækkere arbejder med tagdækning. Gassen har den øjeblikkelige og direkte varmepåvirkning, som er afgørende for, at kunne arbejde med tagpap. 

 

De mobile gasflasker betyder, at gassen nemt kan transporteres, og tages med op på tagget.  

 

Lære mere om tagsækning under punktet Bygge&Anlæg

 

 

 

 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Byggearbejde

Gas har en stor værdi for byggebranchen. Gasdrevne varmekanoner og varmeovne betyder, at byggebranchen kan arbejde året rundt også i de kolde vinter måneder.  

 

Inden for byggeriet er fugt den største årsag til skader på eksisterende og nye byggerier. Byggebranchen bruger gas til at overfladetørring, da det mindsker risikoen for fugtskader.

 

Læse mere under punktet Bygge&Anlæg

 

 

 

 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Ukrudtsbekæmpelse

Mange i anlægsindustrien anvender gas til ukrudtsbekæmpelse. Gas er en yderst effektiv metode til at bekæmpe ukrudt, og belaster miljøet væsentlig mindre end brug af kemiske ukrudtsmidler.

 

Gasssens effektive forbrænding blancerer ukrudtet, hvorved vandet fordamper. Populært sagt fordamper ukrudtet sig ihjel.

 

Læs mere under punktet Bygge&Anlæg

 

 

 

 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Til toppen
 • Camping
 • Madlavning
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Opvarmning
Camping

For campister er gas en uundværlig del af oplevelsen. Det er en mobil og effektiv energikilde, som kan bruges til stort set alt i campinglivet:

 

• Varmeovne til opvarmning af campingvogn og fortelt
• Lamper til hygge og belysning
• Kogeapparat til madlavning
• Grill til udendørs madlavning og hygge.


Med gas har campisterne altid adgang til en mobil og effektiv energikilde selv i de fjerneste områder. Læs mere om gas til campingområdet under punktet Hjem&Fridtid.
 


4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Madlavning

I Danmark bruges gas rigtig meget til madlavning i mange hjem. Særligt bliver gas i mere og mere anvendt, når maden skal grilles. Gasgrillen er blevet udbredt i mange danske hjem, fordi den er hurtig klar, og giver os mulighed for at grille hele året. 

 

Gassen er også bedre for klimaet end trækul, når der skal tændes op i grillen. En undersøgelse foretaget i England konkluderer, at trækul udleder næsten 3 gange så meget CO2sammenlignet med gas, når der grilles. Hovedsagerne er at: 


• Gas er mere en effektiv energikilde til madlavning på grill
• Gas er mere effektiv at fremstille 


Læs mere om gas til grill og madlavning under punktet Hjem&Fridtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sammenligning af CO2-udledning mellem kul- og gasgrill (kg CO2/150 grill sessioner):

 

 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget LPG Gas både i Danmark og på verdensplan

Ukrudtsbekæmpelse

Gas er velegnet til ukrudtbekæmpelse i hjemmet. Særligt til bekæmpelse af ukrudt mellem fliser, på stensætninger, på grus og andre belægninger, hvor der kan være svært at komme til med skuffejernet. 

 

Gassen har en effektiv forbrænding forbrænding, hvilket betyder, at ukrudtet kan blancheres og dermed visner. Gassen fordamper simpelthen væsken i ukrudtet, og derfor går det ud. Gas udleder stort kun CO2 ved ren forbrænding og belaster væsentlig mindre miljøet end ved brug af kemiske ukrudtsmidler og påvirker ikke grundvandet.

 

Læse mere om ukrudsafbrænding med gas under punktet Hjem&Fritid - her finder du eksempelvis en guide til ukrudtbekæmpelse i hjemmet.

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Opvarmning

Der findes forskellige typer af opvarmningsløsninger med gas som eksempelvis:


• Gasfyr
• Strålevarme
• Kalorifere
• Gasvarmepumpe
• Minikraftvarme


Læs mere om disse løsninger under punktet opvarmning

 


4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Til toppen
 • Processer
 • Lager og Logistik
Processer

Gassen bliver anvendt til mange forskellige processer og bearbejdningsopgaver i industrien. Gassens egenskaber gør den ideel, når der er behov for høj varme, effektiv forbrænding og præcis regulering.

 

Derfor er gassen en fortrukne energikilde inden for industrien, særligt uden for naturgas- og fjernvarme området.

 

Læs mere om gassens anvendelse under punktet Industri

 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Lager og Logistik

På mange lagre anvendes en gastruck til at udføre en lang række opgaver. En gastruck kan anvendes til kørsel uden for og inden for. Gas er et af de reneste fossile brændstoffer og ved forbrænding af gas frigives primært vand og CO2. Forbrændingen i en gastruck med katalysator er så ren, at den anvendes indendørs, da der ikke udledes skadelig udstødningsgas.

 

Den kan altså yde hele tiden i alle omgivelser, som bidraget til optimering af driften for mange virksomheder. Tankning af gastrucken foregår ved udskiftning af gasflaske eller optankning, hvilket sker på meget kort tid og så er gastrucken kørende igen.

 

Gas anvendes også til effektivt punktopvarmning på kolde arbejdspladser og til at sikre optimal temperatur og fugtighed i lagerhaller. Læs mere om opvarmning med gas her 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Til toppen
 • Opvarmning
 • Tørring
 • Ukrudtsbekæmpelse
Opvarmning

Mange landbrug anvender gas til opvarmning af deres bygninger og i produktionen. Nøjagtig regulering af varmen er vigtigt ved for eksempel opdræt af fjerkræ, opvarmning af staldbygninger osv. Det medfører energibesparelser og produktionsoptimering for landbrugene, som er direkte målbart på bundlinjen.

 

Hos de danske gartnerier er der igennem de seneste årtier lavet konvertering fra fyringsolie til gas for at opnå energibesparelser i produktionen. Gas er en mere effektiv energikilde, som kan reguleres hurtigt og efter behov. Det har medført energibesparelser i branchen, og samtidig er det til gavn for miljøet, da gas udleder ca. 15 % mindre CO2end fyringsolie.


Når drivhuset opvarmes med gas, er der samtidig mulighed for at tilføre CO2 til vækstmiljøet, som eksempelvis ved tomatdyrkning kan forøge produktionen med 10-15 %.

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Tørring

Når høsten er kommet hus, anvender mange landmænd gas til tørringsprocesser for at få mest mulig værdi ud af afgrøderne. Gas er meget velegnet til tørring af korn, frø, løg osv. Metoden har været brugt i mange år, fordi gas er let at regulere øjeblikkeligt og nøjagtigt. Det giver en meget effektivproces og varmetabet minimeres, når fugten skal ud af afgrøderne.


De mest udbredte metoder til tørring af afgrøder med gas er:

 
• Mobilt tørringsanlæg – her transporteres tørringsanlægget ud til landmanden, og tørringen foregår på landbruget

 

• Stationært tørringsanlæg – her transporteres afgrøderne til et centralt tørringslager, hvor tørringen foregår


Ved begge metoder er det gassen, som driver anlæggene. Det betyder, at landbrugene kan få mere ud af afgrøderne, og øger deres muligheder for højere indtjening.

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbekæmpelse er en vigtig faktor for arbejdet i landbruget. De økologiske landmænd anvender gas til ukrudtsbekæmpelse, når de dyrker afgrøder på markederne. Den effektive forbrænding gør gas til et godt redskab. Ukrudtet visner væk få dage efter at være blevet blancheret med gasflammer, når det bliver udført med den rigtige teknik.

 

Effektiv ukrudtsbekæmpelse har stor betydning for økonomien hos de økologiske landmænd, da det øger udbyttet af jorden.


Gas til ukrudtsbekæmpelse påvirker ikke kvaliteten af grundvandet, og belaster miljøet væsentlig mindre end brug af kemiske ukrudtsmidler – læs mere på www.dn.dk og www.mst.dk

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Til toppen
 • Opvarmning
 • Typer
 • Klima
Opvarmning

Gas er en effektiv energikilde til opvarmning. Særligt uden for naturgas- og fjernevarmenettet kan gas spille en vigtig rolle som et energi effektiv alternativ til eksempelvis fyringsolie. Som en transportabel energikilde og med et veludviklede distributionsnet kan gassen komme ud i alle områder af landet. Produktegenskaberne gør, at gas udleder ca. 15 % mindre CO2 end fyringsolie, og samtidig oplever mange energibesparelser ved gas løsninger.
 

Allerede nu skaber gassen gode energi løsninger for borger og virksomheder  til opvarmning af eksempelvis produktionshaller, værksteder, lagerhaller, sportshaller, fabrikshaller, boliger.


Gassen kan også være med til at udvikle den vedvarende energi. Så længe vedvarende energi er vanskelig at lagre, er der behov for at kombinere med andre energikilder.  Gas er nem og effektiv at kombinere med for eksempel solenergi. Produktegenskaberne for gassen gør, at det er let at regulere forbruget, hvorfor gas er en effektiv energikilde som backup, når solen ikke skinner.

Læs mere om mulighederne med gas under punktet opvarmning

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Typer

Der eksisterer forskellige typer af teknologier, hvor gas bliver anvendt til rum- og vandopvarmning:

 

• Gasfyr
• Strålevarme
• Kalorifere
• Gasvarmepumpe
• Minikraftvarme

 

Læs mere teknologierne under punktet opvarmning

 

 4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Klima

Gas er et godt alternativ til andre fossile brændstoffer til opvarmning, særligt uden for naturgas- og fjernevarmenettet. Ved forbrænding udleder det 49 % mindre CO2end kul og ca. 15 % mindre end fyringsolie. Gas indeholder ingen tungmetaller, meget lidt svovl og færre kulstofatomer pr. energienhed end andre fossile energikilder, og bidrager i mindre grad til drivhuseffekten.


Gassens teknologier producerer varme med en lav CO2 udledning også sammenlignet med alternativerne – herunder også El-varmepumpen. Læs mere her:


4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Til toppen
 • Restaurant
 • Hotel
Restaurant

Gas bliver anvendt til madlavning i rigtig mange restauranter. Professionelle kokke foretrækker ofte gas frem for el til madlavning på grund af den hurtige reaktion og præcise regulering af temperaturen.

Mange restauranter og gæster har stor glæde af udendørs servering. Med terrassevarmere, varmeovne og gaspejse kan serveringsområdet udvides, og udesæsonen forlænges. Det giver gæsterne en god oplevelse, og restauranterne får mulighed for at skabe et større indtægtsgrundlag.

 

Læs mere om gas til restauranter under punktet Restaurant&Hotel

 

 

 

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan

Hotel

Mange hoteller ligger i natur skønne omgivelser, hvor der er ro og luft. Ofte betyder det, at hotellerne ligger i områder, som ikke har adgang til naturgas- og fjernevarmenettet. Her kan gas spille en vigtig rolle som et energi effektiv alternativ til eksempelvis fyringsolie.

Som en transportabel energikilde og med det veludviklede distributionsnet kan gassen komme ud i alle områder af landet. Produktegenskaberne gør at hotellerne har ofte mulighed for at anvende gas til flere formål i deres drift:


• Rumopvarmning
• Vandopvarmning
• Madlavning
• Fakler
• Gaspejse


Læse mere om mulighederne med gas under punktet Restaurant&Hotel.

4 gode grunde til gas:
• Mobil energi – Gas er let at transportere og tilgængelig i alle dele af landet

 

• Klima – Gas har et lavere CO2- og partikeludslip end mange andre fossile brændstoffer

 

• Økonomi – Gas er en rentabel energiløsning

 

• Sikker forsyning – Der er meget gas både i Danmark og på verdensplan