Om EOF

 

Energi- og olieforum er brancheorganisation for virksomheder, der udvikler og markedsfører energiprodukter til forbrugere og erhvervsliv i Danmark som benzin, dieselolie, biobrændstoffer, gas, fyringsolie og træpiller.

 

Organisationen har eksisteret siden 1968 og har hovedparten af de danske olieselskaber - og tankstationer som medlemmer.

 

Organisationen skal:

- sikre gode rammebetingelser for sine medlemmers erhvervsmæssige virke gennem en proaktiv og professionel interessevaretagelse overfor politiske og administrative myndigheder, offentlighed og presse.

 

- formidle viden om energispørgsmål til myndigheder, offentlighed og medlemsvirksomheder.

 

 


Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter