Tema om Oliebranchens indsamlingsordning for spildolie

Oliebranchens indsamlingsordning for spildolie

Oliebranchens indsamlingsordning er etableret for at sikre, at medlemmernes produkter, efter anvendelse, bliver håndteret og behandlet miljømæssigt forsvarligt og nyttiggjort i størst muligt omfang. Ordningen er etableret af Energi- og olieforum på frivillig basis efter aftale med Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

Pr. 1. marts 2012 har vi indgået aftale med Marius Pedersen A/S om afhentning og håndtering af spildolie i hele landet. Indsamlingen sker via et særdeles tætmasket net af tank- og liftbiler i hele Danmark og tilrettelægges således, at der køres så få km som muligt pr. indsamlet ton spildolie.

 

Få indsamlingsmateriel stillet til rådighed
Som noget nyt kan du gratis få leveret en eller flere MP-palletanke på 600 eller 1000 liter til opsamling af din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel. OBS! Tomme olietromler medtages i forbindelse med afhentning af spildolie.

 

Spildolien genanvendes
Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie som Affaldsbekendtgørelsen kræver. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses. 

For afhentningen gælder følgende betingelser:

• Spildolien afhentes uden beregning. Der afleveres en kvittering ved hver afhentning. Spildolien afhentes senest 2 uger efter, at bestilling er afgivet til Marius Pedersen A/S.


• Såfremt spildoliemængder ønskes afhentet med kortere interval end 2 uger, kan dette bestilles som en hasteafhentning. Der opkræves et gebyr på kr. 300,- ekskl. moms pr. hasteafhentning.

 

Kontaktdata på operatør:
Marius Pedersen A/S
Spildolieafhentning
Virkelyst 10
6000 Kolding
Telefon 70 22 36 96
Telefax 75 50 66 86
spildolie@mariuspedersen.dk
www.mariuspedersen.dk

 

Afhentning kan bestilles på telefon 70 22 36 96 eller via formular på www.mariuspedersen.dk/spildolie

 

Medlemsvirksomheder:
Følgende virksomheder er medlemmer af Oliebranchens indsamlingsordning for spildolie:

Uno-X Smøreolie A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg
www.unox.dk

 

Statoil Fuel & Retail Lubricants Denmark ApS
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV
www.statoil.dk

 

Total Denmark A/S
Aldersrogade 6C, 4.
2100 København Ø.
www.totaldenmark.dk

 

Nordic Lubricants A/S (BP/Castrol)
Sluseholmen 2-4
2450 København SV.
www.castrol.com/dk

 

Danco Oil A/S
Ølstrupvej 6, Hee
6950 Ringkøbing
www.danco-oil.dk

 

Q8 Danmark A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød
www.q8.dk

 

OK a.m.b.a
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
www.ok.dk

Autopitten S.M.B.A.
Tjærebyvej 230
4030 Tune

 

DK Lube
Christianslund 7
3460 Birkerød
www.dklube.dk

 

DVS Handel A/S
Gefionsvej 7
3400 Hillerød             
www.dvshandel.dk

 

DLG a.m.b.a.
Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620  København
www.dlg.dk

 

Har du købt smøreolie gennem et af disse medlemmer af indsamlingsordningen, kan du gratis få afhentet spildolien.

Artikler
Et godt råd om olieskift
Når olielampen lyser i din bil, ved du, der er noget galt. Men selv når olielampen viser fred og ingen fare, kan du ikke være sikker på, at din motor har det godt.
Smøreolie - produktgrupper

Her kan du se, hvilke produktgrupper, der er anvendelige som råvarer til baseolie. Du kan også læse om opbevaring og sortering af spildolie.

Tromleafhentning
Her finder du en liste over miljøgodkendte modtagere af tomme smøreolie-emballager.
Tømningsanvisning

Her kan du få en rettesnor til tømning af tønder - både med låg og påfyldningsstuds.

FAQ
Links