Det vil Energi- og olieforum:

Vi står over for store udfordringer på klimaområdet og med at sikre vores energiforsyning. Energi- og olieforum vil aktivt tage medansvar og arbejde for, at udfordringerne imødekommes med effektive løsninger.

Stærk samarbejdspartner og videnleverandør

  • Medlemmerne i Energi- og olieforum ønsker at medvirke til at fremme alternative, bæredygtige biobrændsler samtidig med, at vi aktivt medvirker til energibesparelser.

 

  • Energi- og olieforum tager medansvar på energiområdet ved at være en professionel, ansvarsfuld og troværdig samarbejdspartner for embedsmænd, politikere og interesseorganisationer.

 

  • Brancheorganisationen formidler viden til forbrugere og erhvervsliv, fordi en energieffektiv fremtid kun kan lykkes, hvis alle handler på basis af indsigt og ansvarlighed.

 

  • Energi- og olieforum deltager aktivt i den offentlige klima- og energidebat både som kilde til faktuel viden og som aktør med klare og velunderbyggede holdninger.

 

 

For formål nedskrevet i vedtægter se her.