Tema om Oliebranchens Energisparepulje

Oliebranchens Energisparepulje

Oliebranchen har sammen med de øvrige energibrancher indgået en aftale med Klima,- energi- og bygningsministeren om at fremme energibesparelser hos forbrugerne. Aftalen betyder, at alle energiselskaber i Danmark skal sikre besparelser hos slutbrugerne på 10,7 PJ. Heraf skal olieselskaberne levere besparelser, der svarer til 0,5 PJ. For at sikre, at det mål nås så effektivt som muligt, har branchen etableret Oliebranchens Energisparepulje.

  • Oliebranchens Energisparepulje er etableret af Shell, Statoil, Uno-X Energi, OK, Q8 og Dansk Olie Kompagni.  
  • Energisparepuljen køber besparelser fra eksterne aktører til opfyldelse af olieselskabernes energisparemål.  
  • Energisparepuljen køber primært besparelser, der stammer fra energioptimering af oliekedler. Det vil for eksempel være serviceeftersyn og kedeludskiftninger. 
  • Energisparepuljen giver et ekstra tilskud ved udskiftning af gamle oliekedler med nye energieffektive oliekedler i områder hvor der ikke er mulighed for fjernvarme og naturgas. Læs om dine muligheder for tilskud her.
  • Se artikel om Energisparepuljen fra "Energibranchen.dk" her og læs mere her: www.alleosmedoliefyr.dk

  • Kontakt Energisparepuljen på energisparepuljen@eof.dk eller 33 45 65 10 for flere oplysninger.
  • Se Energisparepuljens samarbejdspartnere her. Firmaerne yder energisparerabat ved oliefyrsservice - og ved skift til ny energieffektiv oliekedel.

 

FAQ
Fakta om besparelsesværdier

• Et serviceeftersyn giver i gennemsnit en besparelse på 625 kWh


• Udskiftning af en kedel fra før 1978 med en ny oliekedel giver i gennemsnit en besparelse på 11.721 kWh


• Udskiftning af en kedel fra 1978 eller senere giver i gennemsnit en besparelse på 6.246 kWh

Tilskud til et nyt oliefyr
Få tilskud til dit nye oliefyr. Læs om dine muligheder for tilskud her.