Vision og VærdierVi skaber en sikker vej til fremtidens energi


For at opfylde visionen skal Energi- og olieforum:

  • være en troværdig bidragsyder til debatten om fremtidens energisystem på baggrund af fakta, analyser og faglig indsigt
  • fremme effektive løsninger i forhold til udfordringerne på klima-, energi-, og miljøområderne
  • arbejde for at danskerne også i fremtiden skal have adgang til et stabilt, sikkert og tilgængeligt energisystem til transport, opvarmning og erhvervsformål
  • være en troværdig og attraktiv samarbejdspartner for alle relevante interessenter
  • være en troværdig talsmand for oliebranchen, der samler alle medlemmernes interesser 
  • være et naturligt og attraktivt samlingspunkt for medlemmerne
  • være et videns- og rådgivningscenter for sine medlemmer


Værdier:

Energi- og olieforum ønsker at være en moderne brancheorganisation, som proaktivt varetager medlemsvirksomhedernes interesser i kraft af viden og faglig kompetence.

 

Organisationens kommunikation med omverdenen vil være engageret og åben og bidrage til, at organisationen fremstår som troværdig og ansvarlig i forhold til samfundets udfordringer omkring energiforsyning, mobilitet, klima og miljø.