Biobrændstoffer

PDF | 

Her kan du se grafer for den internationale notering på biobrændstoffer. Den første graf viser den internationale notering på biodiesel (FAME) i sammenligning med prisen på almindelig diesel. Den anden graf viser den internationale notering på bioethanol i sammenligning med prisen på benzin. De viste priser er indikative.


 

Den internationale notering på FAME (biodiesel) er højere end noteringen på miljødiesel, men i den viste periode har noteringen på FAME stort set fulgt noteringen på miljødiesel op og ned. I den viste periode har prisforskellen i gennemsnit ligget på lidt over 1,5 kroner/liter.

Forskellen var på sit højeste omkring årsskiftet 2010/2011, hvor den var tæt på 3 kroner/l. I slutningen af 2008 var forskellen mindst og nede omkring 50 øre/liter. Siden starten af 2009 og frem til midten af 2012, har der været en prisforskel på cirka 1,5 kroner/liter. Herefter er prisforskellen indsnævret, så den i dag ligger på lidt over 1 krone/liter. I perioden har noteringen på diesel stort set fulgt udviklingen i råolieprisen. 

 

Den internationale notering på bioethanol har i den viste periode generelt været højere end noteringen på benzin. Der har dog været store udsving i prisforskellen mellem de to produkter i perioden. Forskellen toppede omkring årsskiftet 2009, hvor den var tæt på 3 kroner/liter som følge af et markant fald i prisen på benzin i kølvandet på den økonomiske krise der satte ind i 2008.

I korte perioder i midten af 2010 og 2012 har bioethanol ligefrem været billigere end benzin. Siden midten af 2012 har prisen på bioethanol ligget cirka 1 krone over prisen på benzin per liter. Men i de sidste måneder af 2013 er prisen på bioethanol faldet, så 1 liter bioethanol ved udgangen af 2013 kostede det samme som 1 liter benzin. Over hele den viste periode har bioethanol i gennemsnit været lidt under 1 krone dyrere per liter end benzin. I perioden har noteringen på benzin stort set fulgt udviklingen i råolieprisen.