Benzin fordelt på oktantal

Benzin - udvikling oktantal, ´000 m3

95 oktan benzin udgør mere end 85 procent af det samlede salg af benzin. Indtil for få år siden udgjorde 92 oktan mere end 20 procent af forbruget af benzin. I starten af 2000’erne blev 98 oktan udfaset for at fjerne risikoen for forurening af grundvandet med MTBE. Ét selskab markedsfører en højoktan benzin på 99 oktan i Danmark, som produceres uden brug af MTBE. Af konkurrencemæssige årsager oplyses forbruget af dette produkt ikke særskilt, men indgår i forbruget af 95 oktan benzin.

 

I perioden er forbruget af benzin faldet med mere end 20 procent, primært som følge af mere effektive benzinbiler, og fordi en større andel af personbilerne kører på diesel. 


Kilde: Energi- og olieforum


Andre statistikker under 'Energiforbrug i Danmark'

Danmarks LPG-forbrug

LPG-forbrug, ton

Se statistik
Brændstofforbruget

Udvikling i brændstofforbruget i Danmark, ´000 m3

Se statistik
Fyringsolieforbruget

Fyringsolieforbruget til boligopvarmning, `000 m3

Se statistik
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter