Brændstofforbruget

Udvikling i brændstofforbruget i Danmark

For første gang siden 2000 steg salget af benzin i forhold til året før. I 2016 var der en marginal stigning, så det lige kom op over 1,8 millioner m3. Stigningen skyldes ikke mindst, at der i de seneste par år indregistreres et stigende andel af benzinbiler i kombination med, at trafikken på vejene fortsat stiger. Selv om den enkelte benzinbil er mere effektiv end den bil, den erstatter, opvejes dette af, at der indregistreres flere biler, og at vi samlet set kører flere kilometer.


Stigningen i 2016 ændrer dog ikke på, at forbruget af benzin er faldet med mere end 30 procent siden 2000. I samme periode er forbruget af diesel steget med næsten 50 procent. Også i 2016 ser vi et fortsat stigende forbrug af diesel. Forbruget af benzin og diesel toppede i 2007 på mere end 5.500 millioner m3, men efter et lavpunkt i 2013, hvor forbruget kom ned på lige over 4.850 millioner m3, steg det samlede forbrug til lige over 5.000 millioner m3 i 2016. Forbruget i 2016 er baseret på en foreløbig opgørelse.

 
Kilde: Energistyrelsen og Energi- og olieforum


Andre statistikker under 'Energiforbrug i Danmark'

Forbrug af biobrændstoffer
Forbrug af biobrændstoffer
Se statistik
Oliefyr
Udbredelse af oliefyr i Danmark
Se statistik
Bruttoenergiforbrug

Bruttoenergiforbrug

Se statistik
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter