Artikel | 

Fra råolie til færdige produkter

Det er i raffinerings-processen, at råolien behandles og giver de forskellige olieprodukter, som vi bruger hver dag til transport og opvarmning.
 

Raffinaderiets opgave er at omdanne råolien til en række olieprodukter, som markedet efterspørger. I Danmark har vi to raffinaderier; Shell-raffinaderiet i Fredericia og Statoil-raffinaderiet i Kalundborg.

Raffinaderiets opgave er at omdanne råolien til en række olieprodukter – oliefraktioner – som markedet efterspørger. Det foregår ved at adskille de forskellige molekyler i henholdsvis gasarter, lette olietyper som benzin og jetbrændstof og tungere diesel- og fyringsolier med lange molekyler. Det sker i første omgang ved destillation af råolien.

Først renses råolien for bland andet salt. Derefter opvarmes olien i en stor ovn til cirka 350 grader. Ved opvarmning af et stof sættes molekylerne i bevægelse. Det faste stof bliver først flydende og til sidst fordamper det, ligesom is bliver til vand og derefter damp.

I ovnen bringes råolien i kog og fordamper. Dampen ledes over i bunden af et cirka 40 meter højt destillationstårn, som indvendig er opdelt i en række etager af gennemhullede bakker. Nederst i tårnet samles den allertungeste råolie, som slet ikke er fordampet. Størrelsen af denne destillationsrest afhænger af råolien. Den ledes straks ud af tårnet. Oliedampene stiger til vejrs i tårnet og afkøles gradvis. Når dampen afkøles til under sit kogepunkt, kondenserer den. Den fortættes altså igen til væske, som opsamles på de vandrette bakker. 

De tunge kulbrinter fortættes først, mens de lettere kulbrinter fortsætter op gennem tårnet.  Kun de allerletteste kulbrinter, gasarterne, når helt op til toppen af tårnet. De anvendes som raffinaderigas, det vil sige som brændsel i raffinaderiet eller komprimeres til flydende gas. 

Nu er råolien opdelt i de olieprodukter, vi bruger i hverdagen – LPG (flaskegas), Nafta (råbenzin), petroleum, gasolie/diesel, fuelolie (til skibsmotorer). 

Olieprodukterne forlader raffinaderiet i produkttankskibe, tankbiler eller i dunke. Før det sker, har raffinaderierne tilsat en række additiver til fx benzinen og de forskellige smøreolier.

 Olie. Skematisk oversigt over fremstillingsprocesserne på et dansk olieraffinaderi (1998). 

Olieprodukterne forlader raffinaderiet i produkttankskibe, tankbiler eller i dunke. Før det sker, har raffinaderierne tilsat en række additiver til fx benzinen og de forskellige smøreolier.

,
 
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter