Artikel | 

Gas i transporten

 

Det er EU's målsætning at opnå 60 procents reduktion af emissioner fra transporten inden 2050. En del af det mål skal i følge EU-Kommissionen nås med endnu flere effektiviseringsforbedringer på de nuværende teknologie, men en del skal også nås ved alternative teknologier som el, gas og brint.

Energi- og olieforums medlemsvirksomheder er åbne for alle teknologier, der kan fungere på markedsvilkår og på en tilfredsstillende måde for forbrugeren. Gas er en af de spændende teknologier i fremtidens transport.

LPG:
LPG (Liquefied Petroleum Gas) er flydende gas og kendes bedst som flaskegas eller autogas. For øjeblikket udvindes LPG af råolie og naturgas som et restprodukt i raffineringsprocessen, men i fremtiden også af biomasse. Brugen af LPG som autogas er meget udbredt i Europa, hvor den udgør 3 % af motorbrændstofferne og anvendes i 9 mio. biler. LPG-infrastrukturen er veletableret med ca. 28.000 tankstationer i EU, men de er meget ulige fordelt i medlemsstaterne. Fordelen ved LPG er lavere udledning af CO2 og partikelemissioner.

Læs meget mere om LPG autogas her

LNG (flydende naturgas)
Naturgas i flydende form (LNG) med høj energitæthed kan være et omkostningseffektivt alternativ til diesel på vand (transport, offshore-aktiviteter og fiskeri), lastvogne og tog, da det skaber mindre udledning af CO2 og er mere energieffektivt. LNG er delvist egnet til langdistancetransport af gods på vej, hvor alternativerne til diesel ellers er meget begrænsede. LNG er foreløbigt meget lidt udbredt.

CNG (komprimeret naturgas)
Teknologien til naturgasdrevne køretøjer til det brede marked er moden med over 1 mio. køretøjer på de europæiske veje og cirka 3.000 tankstationer. Yderligere tankstationer vil nemt kunne forsynes fra det eksisterende tætte distributionsnet for naturgas i Europa, forudsat at gassens kvalitet er tilstrækkelig god til CNG-køretøjer. CNG har vundet indpas i bybusser, specialkøretøjer og taxaer.

Læs mere om OKs planer om gastankstationer i Danmark her

GTL (Gas-To-Liquid)
Naturgas kan også omdannes til flydende brændstof ved først at blive nedbrudt til "syntesegas", som består af brint og kulilte, og derefter raffineret til et syntetisk brændstof. Det har samme tekniske egenskaber som traditionelle brændstoffer, og kan uden problemer kan anvendes i eksisterende forbrændingsmotorer og brændstofinfrastrukturen. Syntetiske brændstoffer kan også fremstilles af råvareaffald.

Find ud af mere om Shells arbejde med GTL her

Energi- og olieforums medlemsvirksomheder er åbne for alle teknologier, der kan fungere på markedsvilkår og tilfredsstillende for forbrugeren. Gas er en af de spændende teknologier i fremtidens transport.

,
 
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter